Hvor bæredygtig er Coops palmeolie?

Det har store konsekvenser, når regnskov ryddes for at vi kan få palmeolie til mange af vores produkter. WWF har tøvet med at fremhæve Coops politik på området, men Coop er førende i dansk detailhandel.
?

Det undrer mig, hvorfor Coop ingen ambitioner har om at bruge 100 procent certificeret palmeolie i deres produkter. Palmeolie er sammen med soja den primære årsag til skovrydning i eksempelvis Indonesien. Denne rydning af skov har konsekvenser for både dyr og mennesker i de dyrkede områder samt medvirker til den globale opvarmning.

Jeg synes normalt, at Coop Danmark har rigtig mange gode forbedringer som eksempelvis mindre madspild. Måske kunne det være en mulighed også at promovere sig selv ved at indgå i WWF Verdensnaturfondens RSPO, der er en organisation, der arbejder med bæredygtig palmeolie.

Signe Falkenstrøm

Svar fra Thomas Roland

I Coop er vi meget optagede af, hvordan produktionen af vores varer påvirker omverdenen, og vi kender til problemstillingerne ved palmeolie.

Siden 2008 har vi arbejdet med udfasning af ucertificeret palmeolie eller erstattet palmeolie i de varer, der indeholdt mest. Ved udgangen af 2014 er mindst 98 procent af al palmeolie i Coops egne varer certificeret. Det er en betydelig indsats. Grunden til, at vi ikke skriver 100 procent, er, at der i mange varer indgår palmeolie som ingrediens i f.eks. tilsætningsstoffer i varerne. Derfor mener vi for nuværende ikke, det er praktisk muligt at garantere, at 100 procent anvendt palmeolie i varekæderne er certificeret. 

WWF’s palmeolieundersøgelse har desværre ledt til en del misforståelser omkring vores engagement.  I WWF’s liste ender Coop langt nede, på trods af at vi er nået meget langt, imens andre detailkæder, som måske kun lige er begyndt at stille krav om certificeret palmeolie i deres varer, bliver rangeret højere. 

En af grundene til, at Coop i Danmark angiveligt ikke er med i toppen af listen, er, at Coop ikke har meldt sig ind i WWF’s klub, RSPO. Medlemmer herfra opnår tilsyneladende en højere ranking, selvom de endnu ikke har gjort samme indsats for at fremme certificeret palmeolie i deres produkter. I Coop mener vi, at det, der tæller, er konkrete, målbare forandringer i vores varer og ikke hensigtserklæringer.

Thomas Roland er ansvarlighedschef - og er blandt andet afdelingschef for Coop Ansvarlighed, der arbejder med etisk handel, sundhed og miljø.

Se, hvad vi ellers skriver om: #olie