Hvem skal erstatte, hvis skolens iPad går i stykker

Mange børn og unge har fået udleveret iPads eller andre tablets af skolen. Men hvem skal egentlig erstatte tabletten, hvis den går i stykker eller bliver stjålet. En fingerregel er, at man skal gøre noget dumt for at blive draget til ansvar, siger Anja L. Sørensen fra Forsikringsoplysningen.

Skolen har typisk ansvaret for det udstyr, dit barn får stillet til rådighed. Dog skal I selv betale, hvis barnet har handlet uagtsomt, og iPad eller tablet går i stykker.

Hvis eleven selv har elektronisk udstyr med

Hvis man giver barnet sin egen computer eller iPad med i skole, så er ansvaret for udstyret ens eget fuldstændig på samme måde, som hvis skoleeleven tager andre af sine egne ting med skolen.

 

Har man en indboforsikring, så er en iPad dækket på den på samme måde som alle andre ting. For eksempel er dækningen for tyveri efter de betingelser, der står i husstandens forsikring. Har man hældt sodavand i sin iPad, kan man have en tillægsforsikring, der dækker mod skader.

Sådan er reglerne, når skolen har stillet iPads til rådighed

Bruger dit barn det it-udstyr, som skolen har stillet til rådighed, er det de helt almindelige regler for erstatningsansvar, der gælder.

»Reglerne betyder, at eleven aldrig kan gøres ansvarlig, hvis skolens udstyr er gået i stykker på grund af et hændeligt uheld. Så må skolen selv til lommerne. Det er en anden sag, hvis eleven har handlet uagtsomt og altså selv er skyld i skaden. Så kan vedkommende godt blive erstatningsansvarlig,« siger Anja L. Sørensen.

Disse ansvarsregler er værd at huske på, hvis forældrene fra skolens side er blevet bedt om at skrive under på en erklæring om, at for eksempel iPads udleveres på elevens eller forældrenes eget ansvar. Eller hvis det er sådan, at man tror, man er ansvarlig.

Simpel uagtsomhed

Erstatningsmæssigt er der en slags mellemtrin mellem agtsom og uagtsom skade. Det kaldes simpel uagtsomhed, og der kan skolen nogle gange have en forsikring, der dækker det udstyr, eleverne har fået udleveret.

»Det kunne f.eks. være, hvis en elev har skolens iPad med i toget, falder i søvn, og den bliver stjålet. Her kan regningen ende hos eleven, hvis skolen IKKE har en forsikring. Er skolen forsikret, bliver eleven ikke ansvarlig, og forsikringen går i et sådant tilfælde ind og dækker,« forklarer Anja L. Sørensen.

Se, hvad vi ellers skriver om: #IT, #forsikring og #computer