Gæt et ordsprog

Ordsprog er en genrebetegnelse, der bruges om en sproglig vending, som består af nogle få linjer, der indeholder en vurdering eller forklaring på et eller andet, som har almen gyldighed.