Fremtidens ældre bliver sunde og meget gamle

100-årige oldinge af den friske slags bliver i stigende grad en del af fremtidens gadebillede. Der bliver flere og flere ældre, men også flere og flere meget ældre. Og for begge grupper gælder det, at flere end før holder fast i et godt helbred

Ulla Bohlin er 81 år og bowler ugentligt. Hun besluttede sig for at komme ud og være aktiv, da hun blev pensioneret som 65-årig

De ældste

I juli 2009 var 888.984 danskere 65 år eller derover. Af dem var lige under 1000 personer 99 år eller derover.

I år 2020 vil der ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger
være 1.159.703 personer over 65, heraf vil 3227 være 99 år eller
derover.

I år 2040 vil antallet af ældre være oppe på 1.526.519 -heraf 13.610 på 99 år eller derover.

Middellevetiden øges også: I 1987/ 88 var den 71,84 år for mænd og 77,7 år for kvinder.

I 2007/ 08 var den 76,3 år for mænd og 80,7 for kvinder.

Nye boformer kan holde de ældre aktive

»Gennem mange år har et stående mantra været »længst muligt i eget hjem«. Men nej! Det tror jeg ikke på længere. Det, som sker, er, at den enkelte gamle først kommer på plejehjem, når hun eller han er ekstremt plejekrævende.Vi savner en kategori, som ligger midt imellem eget hjem og plejebolig,« siger Else Marie Damsgaard.

Gamle dages alderdomshjem var et sted, hvor der ikke kun er mulighed for at bo, men også for at kaste sig ud i fælles aktiviteter - for eksempel madlavning eller havebrug.

»Det vil gøre det mere menneskeligt og mindre ensomt at blive gammel,« siger Else Marie Damsgaard.

Overvågningssamfund skaber passive ældre

»Hvis vi kører videre ad det spor, vi kører i, vil det blive frygteligt at blive gammel. Fremtidens gamle og ældre vil blive passet af robotter i stedet for af levende mennesker. Og i de gamles lejligheder vil der være it-sensorer sat op over det hele. Det bliver et overvågningssamfund,« siger Else Marie Damsgaard, og fortsætter:

»Det vil skabe passive ældre og dermed stoppe muligheden for at holde sig sund og i vigør så lang tid som muligt.Den slags passivitet vil føre til endnu flere ensomme og endnu mere sygdom. De aktive ældre derimod holder deres funktionsniveau højt - og det holder sygdomme fra døren.«

Ingen sikker opskrift på en lang alderdom

En egentlig opskrift på at blive meget gammel og holde fast i et godt helbred findes ikke.

»Men vi ved, at det meget sjældent lykkes for storrygere eller svært overvægtige.Derudover ser generne også ud til at spille en rolle,« siger aldringsforsker Kaare Christensen.

Det er noget af det, som forskerne i Dansk Center for Aldringsforskning, gennem et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet, er ved at sætte fokus på.

Se, hvad vi ellers skriver om: #sundhed, #sygdom, #helbred, #alderdom, #psykologi, #yoga og #ældre