Er du forberedt på en hårdere influenza-vinter?

Vinter og influenza hænger uløseligt sammen. Hvor slemt det blive i år, kan man få en idé om ved at skele til den sydlige halvkugle, hvor vinteren netop er overstået. Lige nu tyder prognoserne på en gennemsnitlig influenzasæson, men hvis man er 65 år eller ældre, er der dog risiko for, at man vil være lidt mere udsat i år.

Influenza optræder i epidemier af 4 til 6 ugers varighed, oftest i perioden december-marts.

Fakta om influenza

• Influenza er en virusinfektion, som kan ramme alle mennesker.• Influenza optræder i epidemier af 4 til 6 ugers varighed, oftest i perioden december-marts.• Epidemierne optræder typisk mellem 5 til 7 gange i løbet af en periode på 10 år.•
Under en epidemi rammes omkring en million danskere af sygdommen, og
der sker tydelige stigninger i antallet af hospitalsindlæggelser og
dødsfald. Sygdommen er dog ikke en alvorlig trussel for yngre, raske
personer.

Vi skal regne med en gennemsnitlig influenza-sæson i år

Vinteren 2011/12 var ganske usædvanlig. Ikke siden 1994, hvor Statens Serum Institut systematisk begyndte at overvåge antallet af influenzatilfælde, har der været så få syge. Kun 7 patienter med influenza blev indlagt på landets intensivafdelinger.

»Ligeså mild en sæson skal vi ikke regne med i år. Det var usædvanligt. Vi kan få et fingerpeg om, hvad der venter os, ved at skele til den sydlige halvkugle, hvor influenzasæsonen nu er ved at klinge af.

Her melder Australien om en meget gennemsnitlig influenzasæson, så det kunne man meget vel tænke sig, at vi også får her – selv om man aldrig helt kan vide med influenza,« fortæller overlæge Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut.

Risiko for at ældre kan være mere udsatte 

Hvis man er 65 år eller ældre, er der dog risiko for, at man vil være lidt mere udsat i år.

»I 2009 slap de ældre relativt nemt gennem den omfattende epidemi, fordi de havde en rest immunitet i sig. Det samme var tilfældet i 2010, hvor det var den samme influenzavirus, der cirkulerede. Og da den sidste sæson har været var meget mild, kan de ældre være mere udsatte i år,« siger fortæller hun.

I gennemsnit bliver Danmark ramt af en influenzaepidemi 5 til 7 gange i løbet af 10 år. Her må op imod en million danskere blive under dynerne.

Se, hvad vi ellers skriver om: #vinter og #influenza