Annoncørbetalt indhold fra Duka Ventilation

Er der for meget radioaktiv radon i din bolig?

Radon er en radioaktiv gas, der eksisterer i undergrunden. Den siver ind i din bolig via revner og utætheder, og på længere sigt kan gassen være sundhedsskadelig. Samvirke guider dig til, hvordan du kommer den til livs

Radon er en farlig gas, der kan trænge op gennem undergrunden og ind i dit hus. Med en række tiltag kan du mindske indtrængningen af radon i dit hus. 

Radon kan give lungekræft 

Radon findes overalt i vores undergrund, hvor den trænger op gennem revner og sprækker og finder ind i vores hjem. I Danmark anslår Sundhedsstyrelsen, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 procent af alle nye lungekræfttilfælde, og gassen er derfor ikke til at spøge med, ifølge Johnny Lundgreen, som underviser i radonsikring på Roskilde Tekniske Skole. 

“Man kan blive alvorligt syg og dø af radon. Sundhedsstyrelsen vurderer, at 300 mennesker årligt dør af lungekræft forårsaget af gassen. Det er næsten dobbelt så mange, som mistede livet i trafikken sidste år.” 

Jo længere tid man befinder sig i et hus med radon, og jo højere koncentrationen er, desto større er risikoen for at få lungekræft. Ifølge Sundhedsstyrelsen tager det typisk mellem 10 og 40 år, fra påvirkningen er begyndt, til lungekræften måske en dag bliver konstateret. 

Hvad er radon?

Radon bliver omdannet til kortlivede radioaktive stoffer, som kaldes “radondøtre”. Radon og “radondøtrene” udsender alfastråling, som kan beskadige levende celler og hermed øge risikoen for kræft. Alfastrålingen kan ikke bryde igennem huden, da hudens yderste lag hovedsageligt består af “døde” celler, men ved indånding kan alfastrålingen påvirke lungerne, da de kommer i direkte kontakt med levende celler. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Vurder, om din bolig er i risikozonen

Siden 1998 har der været krav om, at nye huse skal radonsikres, og i 2010 blev det præciseret, at radonniveauet i nybyggeri ikke må overstige 100 Bq/m3 i indeklimaet.

Mange ældre boliger er derfor ikke radonsikrede og har samtidig oftere sprækker og utætheder i konstruktionen. Sundhedsstyrelsen vurderer, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i deres indeklima. Mængden af radon er højest i etplanshuse, huse med kælder samt stuelejligheder, for jo højere man kommer op, desto mere bliver gassen blandet med luften. 

Facts

Forskning viser, at boliger opført før 2010 har et væsentlig højere niveau af radon end boliger opført efter. 

Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 

Mængden af radon i undergrunden varierer, alt efter hvor man bor, og derfor er nogle områder mere udsatte end andre, fortæller Johnny Lundgreen. 

“Radonniveauet varierer meget afhængig af de geologiske forhold i vores undergrund, så nogle steder har en højere koncentration end andre. Klippefyldt undergrund som Bornholm har for eksempel højere indhold af radon.”

Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet et landkort, som viser, i hvilke områder der er målt høje niveauer af gassen i enfamiliehuse (over 100 Bq/m3).

Dog skal man kun bruge det som en ledetråd, da der ofte kan være små lokale områder med forhøjet niveau. Derfor bør alle danskere være opmærksomme på radonniveauet i deres bolig, påpeger Johnny Lundgreen. 

Mål niveauet i din bolig 

For at vurdere mængden af radon i sin bolig bliver man nødt til at måle den. Man kan enten få en professionel med speciale i radonmåling ud, eller man kan gøre det selv, fortæller Johnny Lundgreen. 

“Førende forskere anbefaler, at radon bliver målt med et dosimeter. Det skal hænges op i fyringssæsonen i de rum, man bruger mest, det kan være soveværelset, børneværelset og stuen. Her skal det hænge i 2-3 måneder, og så skal man bruge sin bolig, som man plejer. Derefter tager man det ned og sender det til analyse,” forklarer han. 

Hvis målerne viser, at radonniveauet er under 100 Bq/m3, så skal man umiddelbart ikke gøre noget. Viser de derimod, at de er over, så er det nødvendigt at gøre nogle tiltag for at bringe det ned. 

Sådan mindsker du radon i din bolig

Du kan mindske radonniveauet i dit hus ved at sørge for god udluftning, ventilation og tæthed i bygningen. Hvis der er synlige revner i gulvet, så er det en god idé at få lukket dem. Det kan dog være svært at opdage revner og sprækker i boligen, og da man hverken kan se, lugte eller smage radon, kan mekanisk ventilation være en god løsning til at nedbringe niveauet, fortæller Johnny Lundgreen. 

“Hvis radonniveauet ligger mellem 100 og 200 Bq/m3, så kan mekanisk ventilation være en god løsning. Mekanisk ventilation sørger for, at luften bliver skiftet ud i alle rummene, og reducerer radon med 70 procent eller mere, hvorimod naturlig ventilation fra åbne døre og vinduer kun reducerer niveauet med 20-30 procent.” 

Nyere afprøvninger med mindre ventilationsenheder i boliger har dog vist, at man med relativt få midler kan nedbringe radonniveauet betydeligt

Hvis niveauet er højere end 200 Bq/m3, så er ventilation ikke tilstrækkeligt. Så skal der en større renovering til, fortæller Johnny Lundgreen. Han anbefaler derfor at radonsikre sin gamle bolig, hvis huset alligevel skal renoveres. 

Denne artikel er sponsoreret og lavet i samarbejde med Duka Ventilation.

Læs mere om