Bliver krydderier bestrålet?

Bestråler man krydderier?

Krydderier bliver bestrålet i mange lande for at dræbe sundhedsskadelige overfladebakterier. EU har stramme regler for bestråling.

?

Bliver peber og andre krydderier bestrålet for at dræbe sundhedsskadelige overfladebakterier?

Pia Leisner, Alkestrup

Svar fra Susanne Knøchel

I nogle tilfælde ja. Krydderier bliver bestrålet i mange lande for at dræbe sundhedsskadelige overfladebakterier. EU har stramme regler for bestråling.

Det er tilladt at bestråle »tørrede, aromatiske krydderier herunder krydderurter «, men der er sat en forsvarlig grænse for maksimal dosis og krav til anlæg osv. for de forskellige former for bestråling (røntgenstråling, neutronstråling, accelererede elektroner og gammastråling).

Når en ingrediens i en vare er bestrålet, skal der stå, at ingrediensen er »bestrålet«, »strålekonserveret« eller »behandlet med ioniserende stråling«. Et grønt, cirkulært symbol kaldet Radura benyttes internationalt til at vise, at en vare er bestrålet. En del danske og vesteuropæiske forbrugere er til forskel fra mange fagfolk skeptiske over for bestråling, og derfor er der en vis tilbageholdenhed med at benytte bestrålede krydderier f.eks. i Danmark og England, mens nogle lande ud over at bestråle krydderier også benytter bestråling til andre produkter som rejer, frølår, tørrede grøntsager m.m.

Det skal understreges, at bestrålingen ikke på nogen måde medfører, at ingredienserne bliver radioaktive, som nogen måske forestiller sig. Interessant nok har flere kosttilskudspræparater ved stikprøver vist sig at indeholde ikke-deklarerede bestrålede ingredienser ifølge Fødevarestyrelsens undersøgelser, og tilsvarende er set i flere andre lande.

Susanne Knøchel er professor i mikrobiologisk fødevaresikkerhed ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet.
Susanne Knøchel forsker i bakterier i fødevarer.

Se, hvad vi ellers skriver om: #helbred, #bakterier og #krydderier