Antibiotikaforbruget til svin er steget

Forbruget af antibiotika i hele landbruget er steget, og det er især svinene, der får mere medicin, viser den seneste opgørelse fra DANMAP. Det stigende forbrug betyder, at både svin og mennesker udvikler resistens over for antibiotika, og det dermed bliver sværere at behandle kritiske sygdomme. Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen fra DTU Fødevareinstituttet svarer på 8 spørgsmål om svinenes antibiotikaforbrug

Det er bekymrende, hvis både svin og mennesker bliver resistente over for antibiotika, fordi det vil betyde, at en lang række antibiotika ikke længere kan bruges.

Se, hvad vi ellers skriver om: #sundhed, #dyr, #landbrug, #sygdom, #fisk, #helbred, #medicin, #bakterier, #fjerkræ, #dyrevelfærd, #kød og #svinekød