Alkohol er gift for kroppens celler

Alkohol er sundhedsskadeligt og øger risikoen for at få kræft. Jo mere man drikker, desto større er risikoen. Selv et lille forbrug er ikke uden risiko, siger Sundhedsstyrelsen.

En promille over 3 kan være dødelig. Risikoen vokser kraftigt, hvis man samtidig har taget beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mod epilepsi eller anden for medicin, der har en sløvende eller dæmpende virkning på hjernen.

(Indholdet forsætter efter annoncen...)
(Indholdet forsætter efter annoncen...)
(Indholdet forsætter efter annoncen...)

Kroppens reaktion på promillerne

Virkningen ændrer sig med alkoholkoncentrationen i blodet, og der er
her store individuelle forskelle. Som tommelfingerregel gælder:• Op mod og omkring 0,5 promille: Man føler sig let påvirket.• Mellem 0,5 og 1 promille: Man bliver mere ukritisk og risikovillig.•
Over 1 promille: Balancen bliver dårligere og man begynder at snøvle.
Kontrollen med bevægelserne bliver dårligere. Man bliver træt og sløv og
får måske kvalme.• Over 1,5 promille: Der opstår problemer med hukommelsen. Problemerne tager til i takt med stigende promiller.•
Meget høj promille: Åndedrætscenteret i hjernen kan blive hæmmet og der
er risiko for at blive bevidstløs. Det er almindeligt at kaste op. En
promille over 3 kan være dødelig. Risikoen vokser kraftigt, hvis man
samtidig har taget beroligende midler, sovemidler, smertestillende
midler, midler mod epilepsi eller anden for medicin, der har en sløvende
eller dæmpende virkning på hjernen.

 

Alkohol er gift

Alkohol virker som gift på kroppens celler og kan påvirke alle organer og dermed bidrage til, at man bliver syg.
»Et forbrug under 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd er forbundet med en lav risiko, men biologisk set er der ingen egentlig nedre grænse for, hvornår alkohol virker som gift på cellerne,« siger Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen.

Vi ved mere og mere om alkoholens skadelige virkninger

Alkohol bidrager til mindst 60 forskellige sygdomme. Og forskerne bliver til stadighed klogere på de skadelige virkninger.

»Så sent som i 2007 blev brystkræft og endetarmskræft føjet til listen af sygdomme, der kan relateres til alkohol,« fortæller hun.
Det defineres som en lav risiko, når én person ud af 100 med et livslangt dagligt forbrug på knap 2 genstande alkohol dør af en alkoholrelateret sygdom.

»Denne risiko ville blive betragtet som meget høj, hvis der var tale om tilsætningsstoffer eller rester af sprøjtemidler i fødevarer. Nu er alkohol ikke et tilsætningsstof eller et sprøjtemiddel, men et rusmiddel, som folk frivilligt indtager. Derfor er lavrisikogrænsen lagt på et meget højere niveau end ved tilsætningsstoffer, nemlig på de henholdsvis 7 og 14 genstande om ugen,« fortæller Kit Broholm.

Forebyg hellere med kost og motion end alkohol

Alkohol bliver indimellem fremhævet som gavnligt, fordi en halv til en hel genstand om dagen kan forebygge visse hjerte-karsygdomme hos ældre.

»Men det giver ingen mening at forebygge eventuelle hjertesygdomme med et kræftfremkaldende stof. Det er sundere at beskytte sit hjerte med sund kost og motion« siger hun.

Se, hvad vi ellers skriver om: #alkohol