5 råd til at behandle sorg sundt

Bliv klogere på, hvordan en sorgproces opleves, og hvordan du tackler din egen og andres sorg.
Af Cornelius Corneliussen | Illustration: Stine Hvid | 27. marts 2014
Sorg er ikke noget, du kommer over. Det er noget, du lærer at leve med.

Det kan være svært – men tal om tabet

Det vigtigste er at tale om sorgen – både din egen og andres. Det er i orden at sige, at man synes, det er svært at tale om, eller at man ikke ved, hvad man skal sige. Bare det, at man åbner op for at tale om sin sorg, hjælper.

Du skal i gang med at forstå det ufattelige

Den døde kommer aldrig mere tilbage. Det kan være næsten ufatteligt at skulle forstå, og nogle bruger lang tid på at forstå, at det er uigenkaldeligt og hedder aldrig mere. Mange ser den afdødes fysiske krop, efter at personen er død, hvilket hjælper til forståelsen af, hvad der er sket. Men selvom man forstår det med hovedet, kan det være svært at forstå med maven. Mange ser personer på gaden, som ligner den, de har mistet, eller de føler trang til stadig at ringe til den døde. 

Forsøg ikke at spole sorgen igennem

Du kan ikke sætte farten op på sorgprocessen. Selvom de første uger og måneder efter tabet ofte er kaotiske og smertelige, vil de fleste opleve, at de over tid vil kunne tilpasse sig hverdagen igen. Det tager typisk cirka et halvt år i en sund sorgproces. Hvis symptomerne på sorg er meget udtalte eller strækker sig over mere end seks måneder, kan der være tale om kompliceret sorg. 

Du skal ikke igennem sorgen, men leve med den

Sorgen vil almindeligvis udvikle sig til vemod. Mange oplever for eksempel vemod,  når de får et barn, bliver gift eller oplever noget andet stort i deres liv, hvor det ville være naturligt at dele oplevelsen med en mistet. 

Du kommer videre i en ny udgave

At komme videre med sit liv på en god måde handler for unge mennesker om at skulle finde ud af, hvem man er som person, når man ikke længere har sin far eller mor at læne sig op ad. For voksne handler det også om at finde nye roller, nye relationer og en identitet uden den afdøde. Er det en ægtefælle, der er død, skal nogle lære at stå alene måske for første gang i mange år.

Hold øje med faresignalerne 

I en kompliceret sorgproces undgår den sørgende enten sorgen eller sørger så meget, at vedkommende ikke kan komme videre med sit liv. 

Psykiske tegn på kompliceret sorg

Den sørgende har stadig efter cirka et halvt år overvejende følelser af:

 • Savn/ked-af-det-hed
 • Længsel
 • Tomhed
 • Vrede
 • Skyld
 • Hjælpeløshed
 • Koncentrationsbesvær
 • Tab af fremtidsperspektiv

Fysiske tegn på kompliceret sorg

Den sørgende oplever stadig efter cirka et halvt år overvejende:
 • Søvnproblemer
 • Mangel på energi
 • Appetitændringer
 • Hovedpine
 • Mavepine
 • Hjertebanken
 • Social isolation
 • Ændrede seksualvaner

Det er vigtigt at understrege, at disse følelser og symptomer også kan være en del af den sunde sorg, men her uden at dominere sorgprocessen.

 

Kilde: Preben Engelbrekt, sociolog, psykoterapeut og medstifter af samt direktør for Børn, Unge & Sorg

 

Sådan får du en flot græsplæne uden gift

Græsplæner bliver af og til angrebet af mos og ukrudt. Ukrudtsmidler og plænerens er farlige for miljøet, men mos, mælkebøtter og ukrudt kan sagtens fjernes uden. Samvirke viser dig hvordan.
Af Kristian Herlufsen | Foto: Colourbox | 21. marts 2014
Græsplæne
Det tidlige forår er godt, hvis du skal fjerne mos og ukrudt fra din græsplæne. Husk at du ikke skal klippe plæne for kort de første gange.

Frem med riven

Vinteren betyder mindre sol og mindre varme, hvilket giver mos gode vækstbetingelser. Mos i græsplænen vokser bedst i skygge, og foråret betyder for mange haveejere, at det er tid til at bekæmpe mos i plænen. 

Små pletter med mos kan du klare ved at rykke mosset af ved hjælp af en rive med faste tænder og derefter efterså med græsfrø i de bare pletter.

Du kan med fordel gå i haven i marts og april for at fjerne mos. Efter et par tørre, let varme dage får mosset en lidt lysere farve og er lige til at rive op. 

Klip ikke græsset for kort

Græs kan sagtens tåle at blive klippet, men om foråret bør du give græsset tid til at få lidt længde og styrke. De første par gange skal plæneklipperen ikke sættes til den korteste klipning. På den måde kan græsset selv sørge for at mosset ikke får fat. Henad sommeren kan man igen sætte maskinen et hak ned hvis man absolut skal have en kort og ekstremt tæt plæne.

Stik mælkebøtter tidligt

Mælkebøtter i græsplænen stikkes, så roden skæres over 1/3 nede. Et mælkebøttejern koster kun omkring 50 kroner, men holder længe. 

Slå til mod mælkebøtterne tidligt om foråret – her har de ikke vokset sig store endnu og har forholdsvis lille styrke. Mælkebøttejernet eller en kniv stikkes ned langs stænglen, og du skal først skære et stykke under jordoverfladen. Sørg for at fjerne mælkebøtterne før, end de afblomstrer. 

Mælkebøtter kan med fordel fjernes på dage med fugtig jord. 

Kilde: Haveselskabet m.fl.

Sådan fjerner du ukrudt uden gift

Et skuffejern og lidt planlægning gør det nemt at holde haven fri for ukrudt. Følg Samvirkes tip til at få en have uden ukrudt – helt uden sprøjtemidler
Af Kristian Herlufsen | Foto: Colourbox | 21. marts 2014
Fjern ukrudt allerede om foråret, så kan du spare arbejde senere på sæsonen.

Fjern ukrudtet inden det sætter frø

Du kan med fordel fjerne ukrudtet tidligt. Start i det tidlige forår, så er det nemmere at holde ukrudtet nede sommeren gennem. Har ukrudtet først sat frø, er der en risiko for, at frøene allerede er spredt, og så bliver det et hårdere arbejde at holde have ukrudt

Ukrudt fjernes nemmest med et skuffe- eller et hakkejern – og du kan eventuelt fjerne ukrudt efter en regnbyge. Så er jorden nemmest at arbejde i. 

Store mængder ukrudt kan fjernes med en ukrudtsbrænder. 

Læs også: Sådan fjerner du ukrudt og mælkebøtter i græsplænen

Forebyg ukrudt – dæk jorden

Du kan også undgå ukrudt ved at dække jorden med træflis eller kakaoskaller. En endnu smukkere løsning får du, hvis sætter bunddækkeplanter i dine bed. 

Du kan også jorddække med eksempelvis halm og organisk materiale. Jorddækning med organisk materiale formulder, derfor skal man fylde et nyt lag på, så snart man opdager, at det gamle begynder at formulde.

Ulempen ved jorddækning er, at det giver et fugtigt miljø, der fremmer svampe og snegle.

Stiv kost fjerner ukrudt mellem fliserne

Har du ukrudt eller græs mellem fliserne på terrassen eller i indkørslen, kan du fjerne det ved at feje med en stiv kost. Alternativt kan du bruge et ukrudtsjern. 

Undgå økonomiske hovedpiner ved dødsfald

Når en person dør indefryses alle bankkonti. Det kan skabe en del problemer, hvis vedkommende var del af en fællesøkonomi, så det er en god ide at sørge for, at pengene til afbetaling lånet ikke fryser fast.
Af Aske Gott Sørensen | Foto: Colourbox | 13. marts 2014
Når dødsfaldet meldes til kirkekontoret, vil alle afdødes bankkonti automatisk fryses fast, og alle betalinger vil blive standset.

Bankkontoen fastfryser automatisk

Det sidste man har brug for, når man mister sine kære, er problemer med at betale sine regninger og mad. Men hvis man ikke ved, hvordan økonomien omkring et dødsfald er skruet sammen, kan man hurtigt komme i problemer.

Når dødsfaldet meldes til kirkekontoret, vil alle afdødes bankkonti automatisk fryses fast, og alle betalinger vil blive standset. Hvis afdøde var en del af en fællesøkonomi, kan det gå hen og blive et stort problem for den efterladte ægtefælle eller kæreste.

Hav en ekstra konto parat

Vil du undgå, at økonomien bliver et problem, når døden indtræffer, kan det være en ide at oprette en konto, som din ægtefælle ikke har noget med at gøre.

Det kan også gøres efter dødsfaldet, det vigtigste er blot, at din pension eller løn ikke går ind på den konto, der er frosset fast efter dødsfaldet, så du ikke får mulighed for at bruge dem. Hvis det sker, kan du ikke få fat i dem igen før dit første møde i skifteretten. 

Behandlingstid på 3-4 uger

Fælleskontoen vil være spærret indtil det første møde i skifteretten, hvor boet skal gøres op. Det møde vil som oftest foregå 3-4 uger efter dødsfaldet. De fleste pengeinstitutter vil acceptere, at der bliver hævet penge til begravelsesudgifterne.

Der kan dog gå længere tid, hvis der er indsigelser i skifteretten. Det kan være uenighed om, hvordan arven skal fordeles eller hvordan boet skal behandles.

Alt det du skal huske, når nogen dør

Det kan være svært at overskue alt det praktiske, når nogen tæt på dig dør. Samvirke har samlet en liste over ting, som du skal huske at tage stilling til, når du skal forberede en begravelse.
Af Aske Gott Sørensen | Foto: Colourbox | 12. marts 2014
Et smukt farvel er for mange lig med blomster. Derfor er det vigtigt, at du husker at bestille blomster i ordentlig tid.

Klargøring af afdøde

Noget af det første der skal ske, når nogen afgår ved døden er klargøring af liget. Hvis det sker på et plejehjem, sygehus eller hospice vil personalet oftest tage sig af det, medmindre familien selv ønsker at gøre det. Hvis det sker derhjemme, kan hjemmeplejen hjælpe med det.

Det foregår ved at afdøde bliver gjort i stand med et bad, og hvad der ellers skal til, så vedkommende ser ordentlig ud.

Valg af tøj

Måske har afdøde selv fortalt, hvad slags tøj vedkommende vil begraves i, måske har det aldrig været diskuteret. Hvis der ikke er givet nogen eksplicitte ønsker, er det den nærmeste familie, der bestemmer, hvad vedkommende skal have på.

Det er helt op til egne ønsker, og det kan være alt fra nattøj til kjole og hvidt. De fleste bedemænd har ligklæder til salg, som kan købes til formålet, hvis man hellere vil have det

Underskrivelse af dødsattest

Efter døden er indtruffet, skal der skrives en dødsattest af en læge, før at vedkommende kan kistelægges og køres på kapel. Hvis døden sker på hospital, plejehjem eller hospice, vil det være en læge herfra, der underskriver.

Sker dødsfaldet hjemme, skal familien kontakte vagtlægen eller afdødes egen læge, som derefter vil lave en dødsattest.

Snak med en bedemand

Meget af begravelsen kan du klare selv, hvis du har mod på det, men det kan være en god ide, at rekvirere en bedemand til at tage sig af det praktiske. Bedemænd har forskelligt prisniveau, så hvis du har overskud, kan det godt betale sig at undersøge, hvor du kan få den bedste pris.

Når du skal snakke med bedemanden, er det en god ide at have de relevante papirer med. Det er:

 • Dåbsattest
 • Sygesikringsbevis
 • Vielsesattest
 • Ægtefælles dåbsattest
 • Skilsmissepapirer

Indberetning af dødsfald

Senest to dage efter dødsfaldet, skal det indberettes til det lokale kirkekontor. Det er uanset om afdøde er medlem af folkekirken eller ej. Du kan læse mere om, hvordan du anmelder dødsfald her

Er du i tvivl om, hvilket sogn den afdøde tilhører, kan du finde det her. Du kan også få bedemanden til at ordne dette for dig.

Få overblik over afdødes ønsker

Om afdøde skal brændes, begraves, doneres til Panum-Instituttet eller noget helt fjerde er op til afdøde selv. Det er vigtigt, at man får dannet sig et overblik over, hvad afdøde havde af ønsker for sin begravelse og følger dem.

Hvis der ikke foreligger noget på skrift, er det op til nærmeste familie at vurdere, hvad afdøde har givet af ønsker, mens vedkommende stadig var i live. Hvis der slet ikke var nogle ønsker, er det de pårørende, der beslutter, hvad der skal ske.

Valg af gravsten

Du kan vælge din gravsten hos en stenhugger, men du kan også vælge din egen gravsten fra stranden, hvis du vil spare pengene eller synes, at det er mere passende. Der er dog regler for, hvor du må samle stenene op, og hvem du skal spørge om lov.

Du kan læse mere om, hvilke sten du må tage, og hvad der er af regler her.

Bestil en bårebuket

Et smukt farvel er for mange lig med blomster. Derfor er det vigtigt, at du husker at bestille blomster i ordentlig tid. Du kan se en guide til, hvordan du bestiller bårebuketten her.

Musik i kirken

Hvis døden indtræffer forventeligt, vil de fleste formentlig have tænkt over, hvilke salmer eller sange, der skal synges i kirken. 

Hvis der ikke er givet ønske om noget, er det familien, der skal vælge. Du kan se hvilke sange, du kan vælge til begravelsen her.

Med eller uden folkekirken

Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, må det tages som et signal på, at vedkommende ikke vil have præst med til sin begravelse. Der er dog mange muligheder for en borgerlig begravelse uden kirkens hjælp.

Bedemanden kan hjælpe dig med alt det praktiske, og du kan læse om de forskellige muligheder her.

Afmeld abonnementer og kontingenter

Afdødes abonnementer på aviser, licens og kabel-tv skal også stoppes efter dødsfaldet. Antallet af abonnementer svinger fra person til person, men der trods alt nogle få, der går igen.

Elhom Begravelse har lavet denne huskeliste, hvor du kan se, hvilke gængse abonnementer du skal være opmærksom på.

Fællesøkonomi og udfordringer

Hvis den afdøde var en del af en fællesøkonomi, er det en god ide at tage stilling til, hvordan banken skal forholde sig til dødsfaldet. Når en person dør, bliver vedkommendes konto frosset fast, uanset om det er en fælleskonto eller ej.

Denne fastfrysning fortsætter indtil første møde i skifteretten, og du kan læse om, hvordan du undgår den økonomiske hovedpine her.

Sociale medier

De fleste har i dag en facebook-profil eller lignende på de sociale medier, og det er ikke alle, der vil have det til at stå til evig tid. Derfor er den en god ide, at gemme kodeord og brugernavn til sociale medier sammen med de relevante papirer omkring dødsfald.

Du kan læse om, hvad der er af muligheder for facebook-profilens videre liv her.

Få styr på din tandlægeskræk

Får du svedige hænder bare ved tanken om tandlægestolen? Så lider du – ligesom mange andre – måske af tandlægeskræk. Samvirke har talt med tandlæge Jesper Gilling om, hvad du kan gøre for at overvinde tandlægeskrækken.
Af Bente Schmidt | Foto: Colourbox | 10. marts 2014
Mellem 30-40 procent af os lider af en eller anden form for ubehag i forbindelse med tandlægebesøg. 10 procent af os lider af tandlægeskræk i en grad, der kan betegnes som en fobi.

Du er ikke alene

Lugten rammer din næse så snart, du træder ind ad døren og slår dig næsten omkuld. I det fjerne hører du lyden af boret. Du begynder at svede, og hjertet hamrer i din brystkasse. 

Samtidig er du flov. Du er jo voksen, for pokker. Men slå ikke dig selv i hovedet, for du er ikke alene. Mellem 30-40 procent af os lider af en eller anden form for ubehag i forbindelse med tandlægebesøg.

10 procent af os lider af tandlægeskræk i en grad, der kan betegnes som en fobi. Vi bliver simpelthen fysisk dårlige alene ved tanken om tandlægestolen. 

Tegn på tandlægeskræk

Tandlægeskræk kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men der er nogle typiske symptomer: 

 

 • Er det længe siden – måske endda flere år siden – du sidst har besøgt tandlægen? 
 • Får du ikke bestilt tid, på trods af at du ved, at du har behov for behandling? 
 • Er du flov over, at du ikke har været til tandlæge længe? 
 • Melder du afbud hos tandlægen samme dag, som du har en tid?  
 • Banker hjertet ekstra hurtigt og bliver du svedig, når du nærmer dig klinikken?

 

Kan du nikke genkendende til ovenstående? Så har du nok tandlægeskræk. Men bare rolig, der kan gøres noget ved det. 

Lær at håndter skrækken

Erkend, at du lider af tandlægeskræk. Det er første skridt i den rigtige retning. Fortæl det til tandlægen, når du bestiller tid og sørg for, at I har en klar aftale. For eksempel at første besøg er en afklarende snak, med mindre at du har ondt og brug for behandling med det samme. 

Det må ikke gøre ondt at være hos tandlægen. Lav den aftale, at tandlægen skal stoppe, når du siger til. 

Nogle trives bedst med, at tandlægen løbende fortæller, hvad han eller hun gør som det næste. Andre vil helst ikke vide det. Fortæl hvad du har det bedst med. 

Sørg for at der ikke går for lang tid mellem behandlingerne

Få overblik over dine tænders tilstand. Måske er det ikke så slemt, som du troede. Når du ved, hvad der skal laves, kan det deles op i mindre bider, du har lettere ved at oveskue. 

Tag kontrol over din krop 

Det kan føles som kroppen overtager, og du mister kontrollen over din vejrtrækning samtidig med, at du mærker sveden løbe ned ad din krop. Jesper Gilling har nogle tips til, hvordan du får kontrol over situationen. 

Hav fokus på ikke at ligge med krydsede ben og sørg for at have åbne hænder. Knyttede hænder gør, at du spænder unødigt i kroppen. Hav samtidig fokus på din vejrtrækning. Husk at trække vejret dybt og husk at puste ud. 

Gør du det, flytter du fokus fra det, du er bange for til noget, du faktisk kan kontrollere. 

5 tips til at håndtere din tandlægeskræk

 

 • Undersøg markedet og find en tandlæge, der er specialist i tandlægeskræk. Få anbefalinger fra dine venner.
 • Sørg for at få en tid tidligt på dagen, så du ikke skal gå og være nervøs. 
 • Lav en aftale med tandlægen om, at der ikke må bores, hvis det gør ondt. Sørg for at blive bedøvet. 
 • Husk at rose dig selv for, at du tager kontrol over situation.
 • Beløn dig selv efter tandlægebesøget. Lav en aftale med en ven efter besøget. Så er det også svære at aflyse din tid. 

 

 

Sådan sænker du dit kolesteroltal

For meget kolesterol i blodet giver en øget risiko for blodpropper. Det kan være en medfødt tendens eller for langt de fleste en usmart levevis. Men uanset hvad, kan man altid selv gøre noget for at forbedre kolesteroltallet.
Af Rie Jerichow | Foto: Colourbox | 6. marts 2014

Forhøjet kolesterol kan ikke mærkes

Et forhøjet kolesterolindhold i blodet bliver også kaldt ’den stille dræber’. Det kan ikke mærkes, og det er ikke i sig selv en sygdom, men det kan medvirke til forkalkning af blodårerne, som blandt andet kan føre til blodpropper.

Gavnlig og skadelig kolesterol

Kolesterol er en betegnelse for forskellige fedtstoffer i blodet. Man holder især øje med to slags: det skadelige LDL-kolesterol (low density lipoprotein), som har betydning for dannelsen af åreforkalkning, og det gavnlige HDL-kolesterol (high density lipoprotein), der har en beskyttende virkning.

Kolesteroltallet stiger med alderen

Indholdet af kolesterol i blodet måles i millimol pr. liter. Når vi bliver født, ligger vores samlede kolesteroltal på 2,5 millimol pr. liter.

»Men kolesterolniveauet i blodet stiger med alderen. Flere end hver anden dansker har mere kolesterol i blodet end Sundhedsstyrelsen anbefaler, fortæller ledende overlæge Annebirthe Bo Hansen fra Klinisk Biokemisk Afdeling ved Hospitalsenheden Vest.

Et forhøjet kolesteroltal kan være arveligt, men alligevel kan man selv gøre noget for at sænke det.

Sådan skal dine kolesteroltal se ud

For raske personer:

• Et samlet kolesteroltal på 5 mmol/l

• HDL-kolesterol over 1 mmol/l

• LDL-kolesterol under 3 mmol/l

Hvis du har fået konstateret en hjertekarsygdom eller har sukkersyge, bør tallet være lavere end 4,5. I gennemsnit er danskernes kolesteroltal ca. 6 mmol/l, hvilket altså er lidt for højt. 

Motion og kostændringer påvirker kolesteroltallene

»I grove træk kan man sænke LDL-kolesterol ved medicin og en diæt, hvor man også taber sig. Og man kan hæve HDL-kolesterol ved motion og kostændringer,« fortæller hun.

Fysisk aktivitet forbedrer blodets sammensætning af kolesterol

Når man rører sig, forbedrer man musklernes evne til at forbrænde fedt frem for sukker, og derved får man mere af det gode HDL-kolesterol og mindre af det dårlige LDL-kolesterol.

Hjerteforeningen anbefaler, at man motionerer en halv time om dagen eller mere. Hvis man udelukkende løber eller går, bør man stile efter mindst 20-30 km om ugen.

Kilder: Hjerteforeningen, ledende overlæge Annebirthe Bo Hansen.

Her finder du alt fra lovlige bøger til lovlige tv-serier på nettet

Internettet bugner med tilbud om streaming og downloads af alt fra musik og bøger til tv-serier. Ikke alt er lovligt. Et samarbejde mellem Kulturministeriet og rettighedshaverne skal gøre det nemmere for dig at finde de lovlige downloads.
Af Kristian Herlufsen | Foto: Colourbox | 5. marts 2014
Det er ikke altid nemt at gennemskue, hvor man downloader lovligt musik og tv på nettet. En ny liste skal gøre det nemmere for dig som medieforbruger.

 

Nemt at finde det lovlige indhold

Vil du se en film eller de seneste afsnit af en amerikansk serie? Er du på jagt på nettet, kan det være svært at se, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er lovligt, når det kommer til downloads. 

 

Det skal et nyt samarbejde mellem Kulturministeriet, teleselskaberne, Dansk Industri og rettighedshavere som musikere, filminstruktører og journalister, gøre nemmere.

De forskellige aktører har lavet samarbejdet Share With Care, hvor du som forbruger kan få hjælp til at finde sider, hvor du kan lytte til musik, se film og læse bøger helt lovligt. Nogle af stederne er det gratis, andre steder betaler du eksempelvis enten for hver film eller for et månedligt abonnement. 

74 lovlige sider

Indtil videre har Share With Care fundet 74 hjemmesider med lovligt indhold, og hvor indholdet er målrettet danske forbrugere. På listen kan du blandt andet finde: 

Bibzoom som er bibliotekernes digitale musiktjeneste, hvor du får adgang til mere end 7,5 millioner sange – nemt og gratis med dine låneroplysninger. 

rdio hvor du får du adgang til mere end 20 millioner musiknumre – og du kan nemt søge efter og lytte til lige netop den sang, det album eller den specifikke kunstner eller playliste, du har lyst til. Du betaler typisk et abonnement.

Mofibo hvor du får adgang til mere end 8000 bøger e-bøger med et abonnement på 99 kroner om måneden.

DanishDox som er en helt ny video-on-demand-tjeneste, der giver dokumentargenren sin egen platform, hvor publikum let kan få adgang til at se både nye og ældre film.

Filmstriben hvor du som låner på et dansk bibliotek kan få adgang til 3 spille- eller dokumentarfilm gratis hver måned. Her er ikke store blockbustere, men klassikere og lidt smallere film.

Momolydbog som består af 18 danske skuespillere, der selv udvælger og oplæser bøger og fortællinger. Fokus er på den gode oplæsning, og her kan du fx finde danske klassikere, eventyr fra H.C. Andersen eller Benny Andersens samlede noveller.

Oldfruens fif mod hunde- og kattehår i huset

Har du hund eller kat, så ved du også, hvor irriterende det er, når dit sorte tøj pludselig er gråt af pels, eller når gulvet - kort efter støvsugningen - igen er fyldt med hårtotter. Se her oldfruens smarte fif til at undgå hår på gulvtæpper, gulve og i møbler.
Af Bolius.dk | Foto: Jesper Elgård/Bolius | 5. marts 2014

Slip for hundehår på gulvtæppet

Brug en gulvskrubbe. Hunde- og kattehår fjernes lettest fra gulvtæpper ved at bruge en gulvskrubbe, inden du støvsuger.

Træk gulvskrubben over tæppet ind mod dig selv. På den måde trækker du hårene op af gulvtæppet, og de er nemmere at støvsuge væk.

Støvsug!

Slip for hundehår på klinke- og trægulvet

For mange travle familier er det alt for besværligt, hvis støvsugeren skal frem, hver gang der skal fjernes hunde- og kattehår fra gulvet - men så er den her løsning smart:

Brug en tør gulvmoppe med fladt hoved.

Kør gulvmoppen over gulvet. I modsætning til en kost hvirvler gulvmoppen ikke støv rundt i rummet. Gulvmoppen kommer desuden rundt i mange af de hjørner, som en kost ikke kan komme rundt i.

Slip for hundehår på stofmøblerne

Brug en fnullerbørste – det er den mest effektive måde, at fjerne hunde- og kattehår fra stofmøbler.

Allergi eller forkølelse? 6 nemme måder at skelne på

Allergisæsonen er over os, og den kan let forklæde sig som en velkendt forkølelse, for symptomerne ligner hinanden. Betina Hjort fra Astma-Allergi Danmark giver dig her 6 tegn, der kan fortælle dig, om du tilhører gruppen af en million danskere med høfeber.
Af Nicolai Holle | Foto: Colourbox | 5. marts 2014

Feber

Tjek, om du er varm på panden og mål temperaturen, for feber peger på en forkølelse – ikke en høfeber.

Snottets farve

Hvis dit snot bliver ved med at være tyndt og klart, er det høfeber. Omvendt hvis det er tykt, gulligt og uklart, så er det en forkølelse. Men se det an over et par dage, så er du mere sikker.

Øjnene

Der er sjældent symptomer i øjnene på rødmen, irritation og kløe, når det er forkølelse. Allergi sætter hele apparatet i gang derimod. Igen, se det an over et par dage for at være helt sikker.

Nys

Hvis du har høfeber, så er der massive nys ofte som følge - og flere i rap. Symptomerne er der hele tiden, når de ikke bliver behandlet, og nys er mere hyppige end de lejlighedsvise ved en forkølelse. Desuden er næsen også ofte tilstoppet, når der er tale om høfeber.

Timing

Hvis det er en tilbagevendende ting på året, så kig på om det er sammenfald med allergisæsonen – selvom det også kan hænge sammen med dyr og husstøvmider. Får du symptomerne hele tiden eller i særlige situationer og miljøer?

Varighed

Har du symptomerne i mere end 2 uger på bestemte tidspunkter på året eller ved kontakt ved f.eks. pelsdyr osv., så er sandsynligheden for, at det er allergi, høj.

Bemærk: Dette er kun symptomer, og de behøver ikke optræde samtidig. For at være helt sikker på, om du er allergisk, kan du opsøge din egen læge og blive testet.