Samvirke samvirke@fdb.dk

Hvorfor bliver man træningsafhængig?

Man kan blive afhængig af cigaretter, alkohol eller sovepiller og få de grummeste abstinenser, når man stopper. Men hvordan kan det være, at man kan blive lige så afhængig af motion, så det kommer til at styre hele ens liv? Psykolog og ph.d. Mia Beck Lichtenstein med speciale i træningsafhængighed forklarer hvorfor.
Af Rie Jerichow | Illustration: Llustra | 3. august 2015
Træningsafhængighed er ikke en anerkendt diagnose på samme måde som depression og angst.

Hård træning giver velvære

De fleste mennesker ville betakke sig for at skulle tilbringe 2-3 timer hver dag med benhård træning. For andre er konstant hård træning umulig at undvære. Hvordan kan det være?

”Det er velkendt, at man kan få et kick, når man træner hårdt. Det er behageligt, og følelsen af energi og velvære gør, at man vil søge efter den tilstand igen og igen. Problemet er så, at nogle kan få svært ved at stoppe og aldrig kan få nok. Deres krop føler, at den kun har én måde at få det her kick på, og det er ved at træne,” fortæller psykolog Mia Beck Lichtenstein, der i sin ph.d.-afhandling har undersøgt omfanget af træningsafhængighed og set på træningens skyggesider.

Det er kun træning, der dur

Andre mennesker kan opnå det samme velvære på mange andre måde. Den ene dag ved at træne, den næste dag med en god bog, et godt måltid mad eller et hyggeligt selskab.

”For de træningsafhængige er der kun én ting, der dur, og det er træning. Og her taler vi hård træning med pulsen på maks., gerne 1, 2 eller 3 timer om dagen. De ændrer også opfattelse af, hvad der tæller som træning. Det at cykle til og fra arbejde 10 km hver vej, det tæller ikke rigtigt. Det gør en golfrunde med vennerne heller ikke. Og holder de en hviledag, beskriver de den som ganske forfærdelig. De bliver rastløse og irritable,” fortæller hun.

Samfundet skubber uheldigt på

I samfundsdebatten er der meget fokus på, at vi skal holde os sunde og slanke, dyrke motion og træne meget. Det er efter Mia Beck Lichtensteins opfattelse med til at skubbe udviklingen i en uheldig retning.

”Vi bliver konstant mindet om, hvor vigtigt det er, at vi træner. Flere og flere nøjes ikke med en halvmaraton. Nu er det hele maraton og ironman eller 100 km løb, og den udvikling er bekymrende set fra min stol. Der kan selvfølgelig være nogle, der godt kan holde til det og finde balancen, men der er også rigtig mange, der ikke kan, og som mister grebet og ender med at få flere negative konsekvenser af deres træning end positive gevinster,” siger hun.

Høj pris, når man mister grebet om træningen

Mia Beck Lichtensteins forskning har vist, at cirka 6 pct. af motionisterne i fitnesscentre og fodboldklubber er i risiko for at udvikle træningsafhængighed, specielt unge mænd. Når træningen har overtaget styringen, kan det få store konsekvenser både fysisk og socialt.

”For de træningsafhængige bliver træningen med tiden tvangspræget. De får typisk smerter af gentagne og alvorlige overbelastningsskader, fordi de træner for meget og hviler for lidt. De er trætte, sover dårligt, og deres humør ændrer sig. Det betyder også, at de trækker sig socialt, fordi træningen får førsteprioritet frem for venner og familie,” siger Mia Beck Lichtenstein.

Folk søger hjælp for sent

De meget skadelige reaktioner kommer typisk efter mange måneder eller år. Det er meget forskelligt, hvad der bryder sammen først. 

”I nogle tilfælde er det netværket og familien, der føler sig tilsidesat og siger stop. Andre gange kan den træningsafhængige ikke klare det rent psykisk og klapper sammen på grund af den kroniske stresstilstand. Og for andre er det kroppen, der siger stop med et dårligt knæ eller en dårlig ryg. Men helt generelt er det typisk, at folk først søger hjælp, når de er kommet ret langt ud,” fortæller hun.

Træningsafhængighed er ikke en diagnose – endnu

Træningsafhængighed er ikke en anerkendt diagnose på samme måde som depression og angst, og derfor eksisterer der ikke offentlige behandlingstilbud til ’træningsnarkomaner’.

”Nogle af dem, jeg møder, reagerer på samme måde, som om de havde været udsat for et enormt arbejdspres. De er fuldstændig færdige og stressede. De kan ikke huske, de kan ikke sove, de kan ikke finde ro, og nogle må sygemeldes i flere måneder. Man skal passe på med ikke at gøre for meget til en sygdom, men diagnoserne skal følge med samfundsudviklingen. Jeg kunne ønske, at træningsafhængighed bliver anerkendt som et reelt problem,” siger Mia Beck Lichtenstein. 

Læs Mia Beck Lichtensteins bøger: ’Besat af træning - når sund motion bliver til skadelig afhængighed’ samt ´Find træningsbalancen´. Begge er fra Dansk Psykologisk Forlag.

Samvirke samvirke@fdb.dk

Test dig selv: Er du blevet afhængig af træning?

Knap 6 pct. af motionisterne i danske fitnesscentre og fodboldklubber havner i kategorien træningsafhængige, viser det første danske, videnskabelige studie i træningsafhængighed. Samtidig er op imod hver 10. idrætsaktive dansker i fare for at udvikle afhængigheden. Test, om du er blandt dem.
Af Rie Jerichow | Illustration: Llustra | 3. august 2015

Styrer du din træning – eller styrer den dig?

Fortsætter du med at træne, selv om din krop gør ondt? Løber du en lang tur for at slippe væk fra en konflikt på arbejdet eller i familien? Bliver du urolig eller irritabel, når du går glip af en træning?

Hvis svaret er ja, har du lige nikket anerkendende til 3 af de 7 tegn, som i den internationale forskning definerer, at du er afhængig af træning. 

”Jo flere symptomer man genkender, og i jo højere grad man genkender dem, desto større er risikoen for, at man har udviklet en skadelig afhængighed af motion,” fortæller psykolog og ph.d. Mia Beck Lichtenstein, der har stået for det første danske studie i træningsafhængighed.

I undersøgelsen fra 2014 deltog knap 600 personer, hvor 5,8 procent kunne defineres som træningsafhængige. Undersøgelsen blev til i et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Test din træningsafhængighed

Dette skema kan give dig et fingerpeg, om du er på vej til at udvikle en skadelig afhængighed af motion. Spørgeskemaet er udviklet i England, oversat og tilpasset til dansk af Mia Beck Lichtenstein og testet på en stor, dansk motionsgruppe. 

Sæt ét kryds for hvert udsagn

 

Beregn din samlede score:________________________________________

Hvis du har en samlet score på 24-30, har du sandsynligvis udviklet træningsafhængighed.

 

Hvis du tilmed kan svare ja på mindst 2 af de følgende spørgsmål, har du udviklet en skadelig afhængighed af træning:

A. Jeg træner ofte på trods af smerter og skader.

B. Jeg har ofte skyldfølelse over ikke at træne nok.

C. Mine præstationer er blevet dårligere som følge af overtræning.

Samvirke samvirke@fdb.dk

Er det farligt at blive bidt af en hugorm?

Det er sommer og derfor også sæson for hugorme. Hvert år bider hugormen cirka 200 mennesker, og mange tror, at biddet er helt ufarligt. Det kan dog være farligt at blive bidt af en hugorm, og du bør altid søge lægehjælp, hvis du er blevet bidt.
Af Signe Gry Braad - Cornelius Corneliussen | Foto: Colourbox | 29. juli 2015
Sammenkrøllet hugorm i græs
Hugormebid er ikke ufarlige, så søg lægehjælp, hvis du er så uheldig at blive bidt.

Flere bliver bidt af hugorme

Hugormen trives i Danmark, men det har den ikke altid gjort. Derfor fredede man den og en række andre krybdyr i Danmark tilbage i 1981.

Det er naturligt at gå ud fra, at der er kommet flere hugorme siden fredningen, men det er svært at sige, hvor mange flere der er tale om, fordi der ikke er nogen sikker statistik.

Tal fra Sundhedsstyrelsen og Landspatientregisteret viser dog, at antallet af patienter, der har været indlagt med diagnosen hugormebid, har været stigende de sidste 10 år.

Det skal du gøre, hvis du bliver bidt af en hugorm

Selve biddet gør ikke særligt ondt. Det er først, når giften begynder at virke, og det ramte område svulmer op, at smerterne kommer. Hvis du skulle blive bidt, er det vigtigt at søge lægehjælp, også selv om du ikke synes, du har nogen bivirkninger, forklarer Birgitte Clemmesen With, der er biolog og ansat i Skov- og Naturstyrelsen.

»Bevæg dig så lidt som muligt, så giften ikke bliver spredt for meget rundt i kroppen, brug mobilen til at ringe efter hjælp og søg skadestue,« opfordrer hun.

Hun fortæller i samme åndedrag om en svensk mand, der blev bidt på en løbetur og tænkte, han bare ville løbe videre den sidste kilometer. Det var mere, end hans krop kunne klare, og han døde af det.

Sådan behandler man hugormebid

Ved voldsomme reaktioner er der forskellige former for behandling, og i de mest alvorlige og sjældne tilfælde er det nødvendigt at behandle med slangeserum. Men oftest behandler lægerne med kortison eller intravenøs væske.

Omkring 30 procent af alle hugormebid er tørbid. Det vil sige, at hugormen ikke har afgivet nogen gift ved biddet. Ifølge Birgitte Clemmesen With er det en af grundene til, at myten om, at hugormebid er helt ufarlige, er opstået.

Hugorme er særligt farlige for gravide

I Sverige har man set et par tragiske eksempler på gravide kvinder, der blev bidt af hugorme med det resultat, at fosteret døde. Derfor er det vigtigt, at gravide søger lægehjælp med det samme, også selv om de ikke har nogen symptomer.

Astmatikere og hjertepatienter er også udsatte

Hugormebid er mest farligt for astmatikere, personer med hjerteproblmer og børn. 5 ud af 6, der udvikler alvorlige forgiftninger, er børn under 6 år. Det hænger sammen med deres størrelse. Jo mindre du er, desto hurtigere spredes giften i kroppen. 

Derfor skal du være ekstra opmærksom, hvis du har børn med i områder, hvor der kan være hugorme.

»Vis dem på forhånd billeder af hugorme. Du skal ikke overdramatisere farligheden, men lære dem at have respekt for dyret,« siger Birgitte Clemmesen With.

Lad hugormen være i fred, så bliver du nok ikke bidt

Det er især drenge og mænd, der kommer uheldigt fra mødet med hugormen, og det er der en naturlig forklaring på, fortæller Birgitte Clemmesen With. Faktisk bliver 5 ud af 6 drenge og mænd bidt i hånden, mens piger bliver bidt i anklen, når de er ude at gå tur eller leger i lyngen og sandet.

»Drengene er nogle pilfingre. De kan simpelthen ikke lade være med at samle hugormen op og lege med den,« siger biologen.

Birgitte Clemmesen With har sågar hørt historier om drenge, der har taget en hugorm med ind i bilen efter en gåtur, fordi de vil have den med hjem, og et enkelt tilfælde af en lige lovlig livagtig slangetæmmerleg.

Sådan undgår du hugormen

Efter en lang vinter i dvale er hugorme vilde med at ligge og sole sig i klitterne tæt på vandet eller slange sig i lyngen på de danske heder. De er særligt stærkt repræsenterede langs den jyske vestkyst og i Nordsjælland. Det vil sige på steder, hvor mennesker også er glade for at opholde sig om sommeren.

Hvis du bor i et område, hvor du ved, der er hugorme, behøver du ikke holde dig inden døre, du skal bare tage nogle forholdsregler, fortæller Birgitte Clemmesen With.

»Tramp godt til, når du er ude og gå, så du larmer. Så ved hugormen, at noget er på vej, og så smutter de som regel. Beskyt dine ben og fødder med gummistøvler mod bid,« siger biologen.

Du kan også medbringe en kæp til at rode op foran dig i vegetationen, hvis du går i højt græs.

Samvirke samvirke@fdb.dk

Interview med Puk Damsgård: Livets alvor er gået op for mig

Samvirke har mødt Puk Damsgård, som er Danmarks Radios korrespondent i Mellemøsten, i Kairo til en samtale om drømme, magtesløshed og det at have det sjovt med sit arbejde.
Af Kristian Lauritzen | Foto: Ken Hermann | 24. juli 2015
Puk Damsgård har været ansat som korrespondent i Mellemøsten for DR siden 2011.

Jeg er glad for mit arbejde, fordi det er skide sjovt. Jeg oplever alt det, jeg har energi til at opleve. Jeg er privilegeret, at jeg også skal videreformidle det, jeg oplever. Jeg er i en region, jeg synes er det mest spændende sted på jorden. Et sted, hvor jeg bliver udfordret på mine egne dogmer, hvor jeg kan blive overrasket, og hvor det nogle gange er så varmt, at man næsten ikke engang kan trække vejret. Det må godt gøre lidt ondt og være lidt svedigt. 

Jeg vil ikke kaldes krigskorrespondent. Jeg dækker ikke bare krig. Jeg synes, betegnelsen er poppet og en forsimplet stempling af mig som journalist. Jeg synes ikke, det er dækkende for, hvem jeg er. Jeg dækker Mellemøsten, og der sker så det, at der nogle gange er krig. Derfor bliver det en del af min dækning. Jeg ved godt, at det ikke er ment negativt med krigskorrespondent, men for mig klinger det negativt, når man reducerer en hel region til et sted, der kun er krig og konflikt. 

Jeg får den største tilfredsstillelse ved mit arbejde, når jeg føler, at en historie er lykkedes. Det der med at mærke, at man er det rette sted på det rette tidspunkt. Når man får en unik historie, som man føler, er vigtig at fortælle. Det handler ofte om at møde de rigtige mennesker til at fortælle historien. Jeg bliver helt glad i maven, det giver en fysisk snurrende fornemmelse. Lidt ligesom når man er forelsket.

Præcision betyder en hel del for mig. Jeg bliver irriteret, når jeg læser journalistik, der ikke er præcist. Det kan være en uklar kommentar, eller at der mangler kommaer. Der er tit fejl overskriften i online-journalistik. Stavefejl i overskriften, så gider jeg jo ikke gå ind og læse artiklen. Jeg ved godt, at det er en slåfejl, men så går det vist for stærkt. Jeg blev uddannet hos Jyllands-Posten, hvor man fik en mail fra chefredaktøren næste morgen, hvis man havde lavet kommafejl. Mit eget medie kan ikke stave til mit navn. De bliver ved at skrive med dobbelt a, selvom det er med å. Jeg er i princippet ligeglad, men jeg forstår godt, hvis læsere reagerer, for det er upræcist. 

Når jeg skal portrættere mennesker, ligger der meget i at være præcis. Præcision handler om at begribe hele mennesket på godt og ondt, så personen bliver tredimensionel. De fleste mennesker er jo ikke kun det ene eller det andet.

Jeg har lært, at man ikke skal lade sig nøjes. At det er okay at kæmpe for det, man brænder for, og ikke bare give op. Hele tiden at tro på det. Det kan være en lillebitte ting i hverdagen, eksempelvis, hvis jeg skal have fat i en bestemt person til en historie, og jeg i første omgang tænker, det er fuldstændig umuligt. 

Hjemme i Danmark ser alle bakkerne ud, som om de er blevet bygget til lejligheden, og der er nogen, der har stået og taget mål. Det elsker jeg. Men jeg tror, jeg fungerer bedre et sted, hvor det er lidt mere tilfældigt. Det hele bliver mere uforudsigeligt. Der ligger en umiddelbarhed i det, som jeg godt kan lide.

De universelle drømme findes i lige så høj grad i krigshærgede lande som andre lande. Ønsket om at leve frit og kunne forfølge sine drømme, hvad end de måtte være. At man selv er herre over sit eget liv og kan vælge til og fra, hvor man nu gerne vil gå hen i livet, både i parforholdet, men også hvad man vil med sin uddannelse. I Danmark går vi derhen, hvor vi gerne vil være, hvis vi vel at mærke har talentet. I Syrien og Gaza drømmer folk om præcis det samme. De er bare mindre i stand til at realisere drømme, fordi de lever i en kaotisk situation. Når du lever i en krigssituation, så er du ikke i stand til at være herre over dit eget liv, når du kan dø ved at gå hen til bageren eller ved at sidde hjemme i stuen.

Jeg kobler fra i haven. Jeg gør det samme som alle mulige andre, slapper af med folk, jeg holder af. Jeg sejler på Nilen nogle gange i filugabåde. Jeg luger ukrudt i haven.  Jeg piller det op med fingrene. Jeg slår græs med sådan en manuel græsslåmaskine, man skubber, med bladene, der kører rundt. Den er lidt bøvlet, men jeg kan godt lide den der fornemmelse, når den klipper græsset. Græsset skal holdes meget kort. Hvis det bliver langt, kommer solen ikke ned til det. Jeg har haft nogle kriser med det græs, men nu ser det godt ud. Og så fjerner jeg blade. Hver morgen står jeg op og samler blade ude på terrassen. Det er ikke en specielt stor have. Det er hurtig overstået.

Min frotékåbe, »den grå mus«, rejser jeg rundt med. Den er mega grim. Grå, virkelig musegrå med prikker over det hele. Den er fuldstændig klassisk, med snor rundt om, og går ned til knæene. Så kan jeg føle mig hjemme, når jeg er på hotelværelser. Jeg bliver aldrig glad for sterile hotelværelser. 

Jeg har forandret mig. Livets alvor er gået op for mig.  Det er gået op for mig, at mennesker også kan være onde som ind i helvede, hvis der bliver trykket på de rigtige knapper. Man ved konkret, hvordan ondskab ser ud i form af dræbte mennesker på jorden. Jeg er blevet mere sårbar, mere bekymret, selvom det er et irriterende ord. Jeg begynder at blive bange på forhånd. Det ser jeg som et aftryk fra, hvad jeg har oplevet tidligere.  

Det er enormt hårdt at skulle forlade mennesker, der er i en krig, fordi de ikke selv kan forlade den. Det er hårdt at sige farvel til mennesker, man ikke ved om lever dagen efter.

Magtesløshed er, når der ikke er nogen steder, du kan flygte hen. Du kan ikke gøre noget, der gør din situation bedre. Om jeg står på det her hjørne eller det her, ingen forskel. Nu kan jeg høre, der kommer et fly, skal jeg løbe ind i den krog der, who knows? Jeg ved jo ikke, hvor bomben lander. Det er magtesløshed. Man kan ikke forberede sig på det, når bomberne springer. Det er rædselsfuldt. Kroppen vil væk. 

Jeg bor i et land, som fik halshugget nogle og tyve af sine medborgere samme dag, som to mennesker blev dræbt i det angreb, som Omar El-Hussein udførte i Danmark i februar. Jeg siger ikke, at det ene er værre end det andet. Men det er klart, at de to ting kolliderer en smule, når jeg så bliver bedt i landsdækkende radio om at fortælle, hvad egypternes reaktion på terrorangrebet i Danmark er.

Husk også at læse det store portrætinterview med Puk Damsgård i Samvirkes magasin for august 2015. 
Samvirke samvirke@fdb.dk

9 fejl du (måske) begår, når du spiser aftensmad med børn

Undgå kaos under aftensmaden og få en hyggelig stund med dine børn. Mange forældre oplever stor frustration omkring aftensmaden, når børnene ikke vil komme til bordet, ikke vil spise eller er sure. Få her gode råd fra parrådgiver Katrine Fagerholt, som blandt andet arbejder med kommunikation i familier.
Af Liv Mygind | Illustration: Rikke Bisgaard | 23. juli 2015
Tegning. Et barn står på hænder på middagsbordet.
Måske kender børnene ikke dine forventninger til, hvordan man opfører sig ved bordet.

1: Måske er dine forventninger uklare

»Det er nemmere at nå i mål med det gode måltid, hvis du ved, hvad du forventer,« siger Katrine Fagerholt, der til daglig er coach og parrådgiver med speciale i kommunikation og konflikthåndtering samt par- og familieterepeut.

Derfor skal de voksne gøre sig klart, hvad det er, de forventer af deres børn og af måltidet. Skal børnene sidde pænt, skal de spise og eller meget, hvor længe skal de sidde med ved bordet, og må de have kammerater med hjem og spise flere gange om ugen, eller er måltidet familietid?

Hvis det er svært at sætte ord på sine egne forventninger, kan man omvendt spørge sig selv: Hvornår er det, jeg bliver sur eller skuffet, og hvad er det, jeg ønsker i stedet for?? Hvis du bliver sur over, at børnene ikke kommer til bords, når du kalder, så har du en forventning om, at de skal komme, når du kalder.

2: Du vil måske for meget på én gang

Hvis du både vil have, at dine børn sidder pænt, smager på alting, spiser op, siger tak for mad, hygger sig, griner, og at man får talt om dagen, der er gået, kan det godt være, at du forventer for meget, forklarer Katrine Fagerholt:

»Så bliver det ikke det vigtigste, der kommer til at fylde under måltidet. Nogle gange skal man som forældre ikke stå så hårdt på principper om, at børnene ikke må slubre eller trille med ærterne, hvis det vigtigste for forældrene er, at man hygger sig, imens man spiser. Man må afveje, hvad, man synes, er vigtigst.«

3: Måske irettesætter du dine børn for meget

Sæt dig op, spis nu med gaflen, sæt dig ned, smag på kødet, du får kun dessert, hvis du smager på grøntsagerne osv. Mange forældre har mange holdninger til, hvordan og hvor meget deres børn skal spise.

»Hvis de voksne hele tiden har øjnene på børnene og kommenterer, hvad og hvordan de spiser, så skaber det ikke en god stemning,« siger Katrine Fagerholt.

Hun anbefaler, at man har et positivt fokus på det, man gerne vil have at barnet skal gøre, fremfor på hvad barnet gør forkert. Altså eksempelvis sige, at barnet skal rykke glasset ind på bordet, så det ikke falder på gulvet.

4: Taler du med din partner i stedet for med dine børn?

»Min personlige holdning er, at det er vigtigt at snakke sammen under måltidet, især hvis det er det primære tidspunkt, man kan være sammen som familie,« siger Katrine Fagerholt.

Det er de voksne, der sætter rammerne og stemningen, og man skal sørge for at have samtaler med børnene om det, der optager dem. De færreste børn synes, det er spændende at lytte til, hvad far og mor har at sige til hinanden, så sørg for (også) at have samtaler med børnene om det, der optager dem.

»Det er en god idé, hvis man har større børn, at fortælle dem, at aftensmåltidet er et vigtigt tidspunkt for familien, og at forældrene gerne vil hygge sig med børnene her. Spørg også børnene, hvad de synes, der skal til, for at det bliver et godt aftensmåltid,« siger Katrine Fagerholt.

5: Måske glemmer du at sige i god tid, at I skal spise

Mange måltider starter skævt, fordi børnene har svært ved at komme til bordet og lige skal lege eller spille færdigt. Derfor kan det være en god idé at varsle måltidet i god tid.

»Tænk det med ind i planlægningen, hvornår børnene skal kaldes sammen. Nogle større børn vil måske gerne vide en halv time i forvejen, hvornår de skal spise,« siger familieterapeuten.

Man kan også som familie hjælpes ad med de sidste ting, inden der skal spises. Så nogle dækker bord, og andre bærer maden hen på spisebordet. På den måde er hele familien samlet, når maden er klar.

6: Du inddrager måske ikke børnene i måltidet og gør dem derfor passive

»Jeg synes, det er vigtigt at inddrage børnene. Det viser børnene, at de er vigtige, og de bliver ikke bare passive, men er med til at definere, hvad der skal ske,« siger Katrine Fagerholt.

Børnene kan være med til at lave maden. De store børn kan have deres egen maddag, og de små kan måske bare være med i 10 minutter og skære nogle skæve agurkestave eller komme maden i skåle.

Eller I kan kigge i kogebøger sammen og lade børnene være med til at bestemme, hvad der skal på bordet i ugens løb.

7: Du leger måske ikke nok med maden

»Nogle dage er hyggeligere end andre. Hvis der optræk til dårlig stemning, og børnene er trætte, kan det hjælpe på stemningen, hvis du eksempelvis spørger børnene, om I skal lege restaurant,« siger Katrine Fagerholt.

Det kan være nok at lægge en dug på bordet og lade et barn gå ud og ringe på, så er legen i gang. Man kan også lege, at gulerodsstængerne er hugtænder, eller at man er kaniner, der spiser bønner om kap.

»Det er en balancegang, for det hele skal heller ikke gå op i hat og briller. Og man skal ikke lege med maden hver gang, man spiser. Men en gang imellem må der godt være leg. Legen behøver ikke fortsætte hele måltidet,« siger Katrine Fagerholt

Terapeutens egen grænse for, hvor meget man må lege under måltidet, går ved at kaste med maden. Det må man ikke. Men til gengæld må man gerne puste bobler i sit glas, spise foran fjernsynet eller spise ved børnemøblerne på børneværelset i ny og næ.

8: Du kan komme til at rydde ud og vaske op lige efter måltidet

De fleste familier rydder ud, vasker op, tørrer af og så videre lige efter aftensmaden, og så er familien igen spredt for alle vinde.

»Når nu familien er samlet, og vi har skabt nærvær, så kan det være hyggeligt at spille et spil i direkte forlængelse af aftensmaden. Grib det, at I er sammen. Så må det praktiske vente. Eller man kan tegne eller lege med modellervoks, så der bliver en hyggestund efter aftensmaden med hele familien,« siger Katrine Fagerholt.

9: Du tænker måske ikke på at bruge den struktur, børnene allerede kender fra institutionen

Mange vuggestuer, børnehaver og skoler har en bestemt struktur for, hvad der sker omkring måltidet. Det kan være, at de tæller og regner eller læser en bog, inden de spiser. Måske skiftes man til at sige værsgo eller skiftes til at udbringe en skål eller hjælper med at dække eller rydde af bordet.

Hvis dit barn allerede kender disses måder at gøre tingene på, kan det være en succes at gentage dem hjemme.

»Det er en god måde at inddrage børnene på ved at kopiere ritualer fra daginstitutionen,« siger Katrine Fagerholt.

Samvirke samvirke@fdb.dk

6 mave- og tarmsygdomme, danskerne lider af

Mange danskere har ondt i maven, omkring 1 million, faktisk. Det anslår Mave-tarmforeningen CCF. Læs her om nogle af de mest udbredte mave- og tarmsygdomme og deres symptomer.
Af Liv Mygind | Foto: Colourbox | 23. juli 2015
Tegnet mand holder sig for maven.
Mavepine, diarré og forstoppelse er nogle af de gener, i tusindvis af danskere lider under til hverdag.

Morbus Crohn

Betændelsestilstand i tarmvæggen. Mindst 20.000 danskere lider af sygdommen.

Større eller mindre stykker af tarmen hæver op og bliver fortykkede, og der ses rødmen, rifter og blødende sår på indersiden. Der kan senere komme arvæv, som kan forsnævre tarmen. Crohns sygdom er en kronisk betændelsestilstand, som i perioder giver mavesmerter og diarré samt vægttab, afløst af perioder med få eller ingen symptomer.

Symptomerne, man oplever, stammer fra betændelsen i slimhinden i tarmvæggen. Denne betændelse kan give kraftige smerter, afføringstrang, diarré mange gange dagligt og blod, slim og pus i afføringen.

Colitis ulcerosa

Blødende tyktarmsbetændelse. Mindst 30.000 danskere lider af sygdommen.

Sygdommen viser sig ved, at tyktarmens slimhinde får sårdannelser med blødninger. Denne betændelse i tarmslimhinden kan også give kraftige smerter, afføringstrang, diarré mange gange dagligt og blod i afføringen samt slim og pus.

De kroniske betændelsestilstande i tarmen skyldes en såkaldt autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret angriber kroppens sunde væv og celler.

Irritabel tyktarm med diarré

Omkring 850.000 danskere er ramt af lidelsen irritabel tyktarm, der kommer i 3 forskellige varianter. Irritabel tyktarm forekommer langt hyppigere hos kvinder end hos mænd. Symptomer på irritabel tyktarm med diarré er: diarré, oppustethed, mavekramper og smerter.

Irritabel tyktarm med forstoppelse

Symptomerne på sygdommen er forstoppelse, oppustethed, mavekramper og smerter.

Nogle mennesker kan have en form for skjult forstoppelse, hvor man har normal passagetid og regelmæssig afføring, men man har alligevel en ophobning af afføring i tarmen.

Irritabel tyktarm med vekslende afføring

Symptomer er vekslende afføring, oppustethed, mavekramper og smerter.

Mange af de patienter, der opsøger deres alment praktiserende læge på grund af mave-tarmsymptomer, får stillet diagnosen irritabel tyktarm. I Mave-tarmforeningen CCF vurderes det, at mange, der får diagnosen irritabel tyktarm, er fejldiagnosticerede og lider af en kronisk tarmsygdom.

Mikroskopisk kolit

Mikroskopisk betændelsestilstand i tyktarmens slimhinde.

Giver kronisk og vandig diarré op til 20 gange i døgnet, men hyppigst 4-6 gange i døgnet. Mange patienter oplever periodisk krampagtige mavesmerter, der skyldes, at væske og afføring udspiler et stykke af tyktarmen. Nogle patienter kan opleve periodisk kvalme.

Sygdommen forekommer hyppigst hos midaldrende kvinder. Sygdommen er forholdsvis sjælden. Op til 20.000 danskere kan lide af mikroskopisk kolit.

Samvirke samvirke@fdb.dk

Vi vil have fløde, der er helt tyk og fed

De 5 Gaarde leverer fed fløde, tykmælk og gårdmælk, der smager, som når man futter hen over gårdspladsen og henter en kandefuld fra tanken i malkestalden
Af Inger Abildgaard | Foto: Kaare Viemose | 21. juli 2015
mand og køer
Hans Jacob Fenger fra Vejlskovgaard med nogle af sine kvier. Når de en gang har fået kalve er de klar til at producere mælk, der kan blive til ekstra cremet og fed fløde fra De 5 Gaarde.

Først slankede vi mælken, nu feder vi den

Fløden er blevet federe end fed. Den flyder trægt fra flødekartonen, hvælver sig op i en blød bue, når den rammer tallerkenen. Smagen minder lidt om vaniljeis. Fed fløde er sød fløde. 

Den meget fede fløde er faldet på et magert sted efter årtiers slankning af alt, der kan laves af komælk, og den får almindelig piskefløde på 38 procent til at ligne sødmælk. 

Fløde med 48 procent fedt i stedet for 38

I lande som England og USA er fed fløde skattet og værdsat. Derfor fremstiller flere danske mejerier double cremen, som den kaldes i England. Den fedeste fløde fra danske køer kommer fra Osted Mejeri. Fedtprocenten er på 50, og fløden skal nærmest klemmes ud af plasticflasken. Dansk Naturmælks Mejeri har sin udgave af double creme med 48 procent fedt, og de samarbejdende producenter De 5 Gaarde har nu også en hel serie mejeriprodukter med fedtprocenter i den tunge ende. For eksempel sødmælk, tykmælk og fløde med 48 procent fedt. De kan købes i hele landet hos Kvickly og SuperBrugsen.

I 1972 begyndte mejerierne at slanke mælken

Siden 1972, da letmælken blev indført, har vi vænnet os til, at mælkens fedtindhold blev mindre, og smagen af mælk blev en anden. Men interessen vokser for smagen af mælk fra dengang, der var mælkedrenge til, og fløden lagde sig tyk og gul i toppen af mælkeflaskerne. 

velsmag uden tilsætning

»Før letmælken blev indført, drak vi sødmælk. I letmælken tog vi cirka halvdelen af fedtet ud af mælken og lavede mælk med halvanden procent. Senere har vi taget endnu mere fedt ud, i for eksempel minimælk. Vi går i den anden grøft og lader mælken være, som den er fra skaberens hånd, vi får højere mæthed og ikke mindst mere velsmag. Velsmagen kommer ikke fra tilsatte urter eller tropisk frugt i mælken. Vi har øget velsmagen ved at lade mælken være naturlig og ved hjælp af håndværket,« siger udviklingschef på Arlas serie af Unika-oste, Mads Friis Østergaard Clausen. Han har udviklet de nye mejeriprodukter fra De 5 Gaarde.

Mælkens fedtindhold varierer hen over året

Fedtindholdet i koens mælk varierer hen over året. Om sommeren er fedtprocenten generelt lavere end om vinteren, og den kan svinge fra 3,5 til 4,5 procent fedt i mælken. Den variation er vi ikke vant til at kunne smage i mælken, men det kan vi nu, hvor fedtet ikke bliver fjernet fra gårdmælken. 

Den naturlige mælk

»Gårdmælken er i al sin enkelhed moderproduktet, altså den naturlige mælk, hvor intet er tilsat eller fjernet. Mælken er pasteuriseret, som der er lovkrav om i Danmark, men ellers giver gårdmælken den oplevelse, som ellers kun har været mælkeproducerende bønder forundt, nemlig mælk, der smager, som når man krydser gårdspladsen og henter et glas fra tanken i malkestalden,« siger Mads Friis Østergaard Clausen. 

Tykmælk med gammeldags rund smag

»De syrnede mælkeprodukter som tykmælk og yoghurt er lavet lidt anderledes, end vi er vant til, her har vi ændret ved de temperaturer, som mælkesyrebakterierne vokser ved i mælken. Tykmælken laves et par grader koldere, der gør, at mælkesyrebakterierne vokser langsommere, og har derfor fået fjernet det skarpe og syrlige og fået en mere gammeldags rund smag. Yoghurten er lavet ved lidt højere temperatur, der giver en mere syrlig, tydelig og karakteristisk yoghurtsmag. Samtidig får man cremetheden og flødesmagen foræret fra mælkens naturlige fedtindhold,« fortæller Mads Friis Østergaard Clausen.

Ro, renlighed og regelmæssig malkning

På godset Gyllingnæs ud til Horsens Fjord leverer 250 sortbrogede køer mælk til De 5 Gaardes gårdmælk, som ikke er økologisk, og det er med fuldt overlæg.

»Skulle vi gøre produktionen økologisk, ville det være en anden produktion, hvor vi ikke kunne skabe den samme ro blandt køerne og få den samme høje ensartede mælkeydelse fra køerne hele året. Vi har skabt forhold, der er gode for koen hele året rundt, og som giver en høj, jævn produktion hele året, og jeg er sikker på, at vores køer får deres vigtigste behov opfyldt,« siger Ditlev Baun, der er kvægbrugsleder. Han fortæller, at køerne her giver cirka 12 ton mælk om året, hvor den gennemsnitlige ydelse af mælk fra danske malkekøer ligger på cirka ni ton.

Koens seng er redt med fibermadras

Ro, renlighed og regelmæssighed er køernes største behov, siger Ditlev Baun, og det er hans og tre ansatte landbrugselevers fornemmeste opgave at imødekomme det behov, så køernes mælkeydelse bliver på det høje niveau. Køerne går rundt i stalden, som de vil, to-tre gange om dagen spadserer de selv ind i en malkerobot, der malker dem på cirka syv minutter, de stiller sig selv ind under staldens roterende børster, der masserer dem på ryggen, og de kan når som helst hvile deres voluminøse kroppe på brede senge med fibermadrasser og gøre det i fred for andre køer. Hele bestanden er delt op, så køerne passer til hinanden i temperament og ikke rivaliserer eller hidser hinanden op. Stalden er temperaturstyret og har åbne vægge, der rulles op. Duften er frisk, høagtig og en lille smule syrlig som ost.

High tech stald med 450 køer

Få kilometer fra stalden på Gyllingnæs ligger Vejlskovgaard, hvis køer producerer mælk til De 5 Gaardes fløde på 48 procent. Stalden, der kan rumme 450 køer, blev kaldt hightech og forbundet med fremtidens landbrug, da den blev bygget i 2012. Køerne lever under de samme forhold som i stalden på Gyllingnæs, men hos gårdejer Hans Jacob Fenger står stalden med de åbne sider altid åben for publikum, der kan lide at se køerne i stalden, før de tapper mælk fra en mælkeautomat med direkte ledning til gårdens mælketank. Hans Jacob Fenger går selv mellem køerne i stalden, da han bliver kontaktet af Lone Pedersen, som har sine børnebørn Anders og Nanna med. Hun mangler et par plasticflasker til mælkeautomaten, hvor frisk komælk kan trækkes for 12 kroner literen.

 

På Vejlskovgaard kan man trække friskmalket mælk i en mælkeautomat som Lone Pedersen og barnebarnet Anders.

 

"Jeg synes, den smager lidt af risengrød!"

»Det her er mælk som i gamle dage ude på landet. Smagen er en helt anden,« fortæller hun, mens hun lader det største af børnebørnene, Anders, holde flasken under den åbne mælkehane.

Hans Jacob Fenger siger, at mælken, der kan tappes på gården, indeholder naturligt varierende fedt, men blandt andet på grund af gårdens egen pasteurisering ikke er identisk med den gårdmælk, der kan købes i kartoner fra De 5 Gaarde.

»Om den er god? Jeg synes egentlig, den smager lidt af risengrød, men jeg er blevet glad for smagen,« siger Hans Jacob Fenger. •

Samvirke samvirke@fdb.dk

Sådan deler I, når I skal skilles

Hvad er opgørelsesdag, når der skal bodeles ved en skilsmisse, hvordan deler I huset, og hvem skal have bilen og oldemors gamle sølvtøj? Samvirke guider dig her til, hvordan man gør.
Af Inger Abildgaard | Foto: Colourbox | 21. juli 2015
papirklip af en familie med to børn.
Alting bliver ikke delt midt over, når man bliver skilt. Man laver hver et regnestykke, trækker passiver fra aktiver og giver halvdelen af sin positive nettoformue til den anden part.

Hvad skal deles?

Alt, hvad man ejer og skylder væk, indgår i bodelingen. Da I blev gift, fik I formuefællesskab, medmindre I aftalte særeje på hele eller dele af formuen, og det gælder ind til ophørsdagen. 

Ophørsdagen, som før hed skæringsdatoen, er den dag, hvor Statsforvaltningen har modtaget anmodning om separation eller skilsmisse. Det gælder også, selv om det kun er den ene, der søger uden den andens vidende. 

Arver man dagen efter ophørsdagen, indgår arven ikke, og heller ikke den gæld, man eventuelt stifter dagen efter.

Alt, I har sammen, skal deles

Når I skal dele fællesboet, skal I ikke kun dele indboet, men hele den formue, der er omfattet af formuefællesskabet, for eksempel bilen, den faste ejendom, bankbøgerne og værdipapirerne.

På aktivsiden er det bankkonti, fast ejendom, biler, værdipapirer og indbo. På passivsiden indgår bankgæld, skattegæld og afbetalingsordninger. Der kan også indgå ikke-pålignet skat. Det vil sige skat, som vil blive pålagt, hvis en erhvervsvirksomhed skal sælges.

Hvem tilhører det arvede sølvtøj?

Alt, hvad man ejer, indgår i bodelingen, også selv om den ene part har arvet mormors sølvtøj eller onkels flygel. Kun genstande til personligt brug indgår ikke. Genstande til personligt brug er tøj, smykker, golfsættet eller fiskeudstyret. 

Smykker er i reglen genstande til personligt brug. En undtagelse kan være smykker af så stor værdi, at de i højere grad er investeringsobjekter end personlige genstande. 

Måske ligger de endda låst inde i en bankboks. Når smykkerne har karakter af investeringsobjekter, skal de indgå i bodelingen.

Kan det virkelig passe, at manden bare må sælge bilen?

Vi kalder ofte bilen for vores bil, og campingvognen for vores campingvogn, og tænker ikke over, om den måske kun er købt i den ene parts navn. 

Hvis bilen for eksempel er købt i mandens navn, indgår den ikke i bodelingen, og hvis manden sælger bilen hen over hovedet på sin ægtefælle og stryger fortjenesten, kan hun ikke stille noget op.

Det samme gælder campingvogn eller andet, der kun står i den ene ægtefælles navn.

Hvordan deler man hus og gæld?

Man skal ikke dele det hele på den måde, at hvert aktiv og passiv skal deles midt over, så hver skal have for eksempel halvdelen af huset og halvdelen af gælden. 

Man skal have halvdelen af den andens positive nettoformue. Det foregår sådan, at hver parts passiver trækkes fra aktiverne, og er der overskud, skal den anden have halvdelen af overskuddet.

Er der derimod underskud, kan man ikke forlange, at den anden dækker halvdelen af underskuddet.

Hvad er ophørsdag, og hvad er opgørelsesdag?

Det, man ejer og skylder pr. ophørsdagen, indgår i bodelingen, men ikke nødvendigvis med den værdi, det har på den dato. 

Værdierne gøres op på en anden dag, der kaldes opgørelsesdatoen. Man kan selv aftale en opgørelsesdato, eller den kan fastsættes af Skifteretten. 

De aktiver og passiver, der var på ophørsdagen, indgår med den værdi, de har på opgørelsesdagen. Der kan gå lang tid mellem de 2 dage, og der kan sagtens nå at ske forskydning i værdierne, for eksempel fordi fast ejendom enten er steget eller faldet i pris fra ophørsdag til opgørelsesdag.

Hvordan skal bilen, møblerne og malerierne fordeles?

Det mest hensigtsmæssige og billigste er selv at dele indboet på en måde, der både tilgodeser, hvad hver har brug for, og hvad tingene har kostet. På den måde kan fordelingen af indboet holdes uden for selve bodelingen. 

Hvis indboet alligevel skal indgå i bodelingen, vurderes det som andre aktiver til handelspris. Det betyder, hvad indboet kan indbringe på en auktion. 

Ofte er værdien af indboet lavere end forventet, og prisen for at vurdere møbler, kunstgenstande eller den fælles bil er høj, mens handelsværdien kan være uforholdsmæssigtlav, hvis man da ikke ligger inde med kostbare tæpper, billeder af kendte malere eller de mest berømte danske møbelklassikere.

Hvad med huset, hvis den ene bliver boende?

Sæt den lokale ejendomsmægler til at vurdere huset eller ejerlejligheden. Værdien af den faste ejendom er den, I kan få for ejendommen ved salg til en udenforstående. Den offentlige vurdering er uden betydning. 

Friværdien vil være det beløb, ejendommen vil indbringe, når gæld, omkostninger og eventuelle kurstab ved lånoptagelse trækkes fra. Hvis den ene af de tidligere ægtefæller beholder huset, og det ikke skal sælges, skal omkostninger til for eksempel ejendomsmæglerens salær ikke trækkes fra, fordi huset jo ikke skal sælges.  

Men hvis det skal, går alle omkostninger fra. I begge tilfælde skal husets friværdi tælle med i bodelingen. 

Kilde: Advokat Kirsten Reimers-Lund og bogen: Jeg skal skilles, Ret & Rimeligt, nyt juridisk forlag.

Samvirke samvirke@fdb.dk

Samvirkes krydsordsløsninger

20. juli 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samvirke samvirke@fdb.dk

Sådan lærer du din kat at komme, når du kalder

Hvis det er ved at være sent, og man gerne vil have katten med ind, inden man låser for natten, er det irriterende, når man ikke kan kalde katten til sig. Dyrlæge Paulette Topsøe-Jensen giver gode råd til, hvordan man kan lære katten at komme.
Af Rie Jerichow | Foto: Colourbox | 20. juli 2015
kat
Man kan kalde på katten og ryste med dåsen til tørfoder og så give katten mad, når den kommer.

Skab en betinget refleks

Katte er ret intelligente dyr, så med lidt snilde og tålmodighed kan de sagtens lære at komme, når man kalder på dem.

»Men katte er ikke helt så domesticerede som hunde, det vil sige, at de ikke på samme måde er vænnet til omsorg og kontrol, så det kræver mange belønninger og en lidt større indsats fra ejerens side, for at det skal lykkes,« fortæller dyrlæge Paulette Topsøe-Jensen med speciale i familiedyr.

Hvis man skal træne sin kat til at komme, når man kalder, handler det om at skabe en betinget refleks, sådan som den russiske psykolog Pavlov dokumenterede, når han fodrede sine hunde og samtidig ringede med en klokke. 

Katte kræver mange belønninger

Pavlov målte dyrenes produktion af mavesaft, som steg, når de fik serveret mad. Efterhånden associerede dyrene lyden af klokken med mad, og lyden af klokken var nok til, at produktionen af mavesaft gik i gang. Altså: når han ringede med klokken, vidste hundene, at der var mad. 

»På samme måde er det, når man træner sin kat. I starten skal der være en belønning for at komme. Belønningen kan enten være, at ejeren kæler for katten eller giver den ekstra opmærksomhed, men ofte er det lettest at gøre det med mad og lettest, hvis man træner katten, fra den er rimelig ung,« siger hun.

Katte vil gøre meget for en enkelt reje

Man kan for eksempel kalde på katten og ryste med dåsen til tørfoder og så give katten mad, når den kommer. I de tilfælde, hvor man har tørfoder stående døgnet rundt, som katten bare kan spise af, skal der nok noget mere til. 

»Så lokker det mere for eksempel at banke med dåseåbneren på tundåsen, samtidig med at man kalder på katten. Det kunne mine katte høre langt væk og kom straks løbende, når jeg kaldte på dem. De vidste, at min kalden og lyden fra dåseåbneren betød lækker tun. Efterhånden som man har man etableret den betingede refleks, er det ikke længere nødvendigt at servere tun. Hvis der skal endnu mere incitament til, kan 1 reje eller 2 gøre underværker. Katte vil gå langt for en enkelt reje,« fortæller Paulette Topsøe-Jensen.