Tusindvis af danskere lider under klimaforandringerne

Det mildere klima er en medvirkende årsag til, at der de sidste 10-15 år er sket mere end en fordobling i antallet af pollenallergikere. Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen har op mod hver femte voksne dansker haft enten astma og eller allergisk høfeber og generes af kløende øjne og løbende næser.

Klimaforandringer giver pollen

Når tusindvis af danskere i denne tid render rundt med løbende næser og kløende øjne, fordi luften er fuld af pollen, er det en håndgribelig og ubehagelig følge af klimaforandringerne.

»Der er en klar sammenhæng mellem pollenmængderne og klimaet. Det varmere vejr og de stigende mængder CO2 i luften betyder, at træer og planter generelt vokser bedre og sender flere pollen ud i luften. Det er igen medvirkende til, at flere og flere får pollenallergi,« siger meteorolog Alix Rasmussen fra Danmarks Meteorologiske Institut til Samvirke.

Klimaforandringer kunne tidligt spores i pollentallene

Siden Astma-Allergi Danmark og DMI i 1977 begyndte med pollenmålinger i Danmark, har trenden været klar. For visse træers vedkommende starter sæsonen mange uger tidligere.

»Det er svært at påvise, at den periode, hvor de enkelte planter afgiver pollen, er blevet længere, men den samlede periode med pollen i luften er vokset. Hvis man for eksempel både er allergisk over for hassel og græs, vil man være generet i længere tid, og da mængderne har været stigende, vil der flere dage med mange pollen i luften, så pollensæsonen føles længere.« fortæller han. 

Specielt i forårsmånederne har det været markant varmere i de senere år end i starten af pollenregistreringerne.

Få lyspunkter

I løbet af de sidste 37 år er pollensæsonen startet tidligere og tidligere. For eksempel starter den i dag cirka seks uger tidligere for hassels vedkommende og 14 dage tidligere for birks vedkommende. Læs mere om pollenkalenderen her.

 

»Ændringerne i pollensæsonen var et tidligt varsel om et andet klima. Faktisk kunne vi registrere signifikante ændringer i pollentallene, før man kunne se signifikante temperaturændringer. Senere har man så også med satellitdata kunnet påvise, at vækstsæsonen har ændret sig,« siger Alix Rasmussen, som understreger, at 37 år er en meget kort periode i det store perspektiv. Ifølge ham, er det blot en lille variation.

Flere årsager til allergi

Der er flere årsager til, at mennesker udvikler allergi. Både arvelige og miljømæssige faktorer spiller ind. Hvis begge forældre har allergi, er der 50 procents risiko for, at børnene også får det.

»Vi er generelt blevet mere disponerede for at udvikle allergi, og vi frygter, at vi med den længere pollensæson og de større pollenmængder vil se endnu flere udvikle allergi,« siger rådgivningschef i Astma-Allergi Danmark, Betina Hjorth.

De mange pollenallergikere koster samfundet dyrt i tabt arbejdsfortjeneste.

»Masser af undersøgelser viser, at folk i høfebertiden har nedsat arbejdsevne og dårlig indlæringsevne og så videre. Hvis man forstillede sig, at diagnosen høfeber kunne give anledning til blot en enkelt sygedag om året for hver allergiker - og det er bestemt ikke højt sat – er det store tal, vi taler om,« fortæller Thorkil Kjær, Direktør i  Astma-Allergi Danmark.

Fastlæg regler for beplantning

Både ud fra menneskelige og økonomiske hensyn mener Thorkil Kjær, at det er vigtigt at tage højde for pollenproblematikken, når man træffer beslutninger, der kan påvirke disse ting,« »Det ville være absolut relevant at tænke problematikken ind i lovgivningen og i diverse lokalplaner ved at fastlægge regler for beplantning, så man for eksempel ikke planter birketræer lige op og ned ad arbejdspladser eller institutioner. For det er da dumt, når man ved, at op imod en femtedel af befolkningen reagerer på den type pollen,« siger han.

 Find dagens pollental her

Se, hvad vi ellers skriver om: #sundhed, #klima, #allergi og #astma