Sådan sikrer du din bolig mod skybrud

Undgå vand i kælderen eller vand, der vælter ind over dørtrinnet. Tager du enkle forholdsregler, kan du sikre dig bedre mod skybrud.

Når der falder meget regn på kort tid, kan der være tale om et regulært skybrud. Omtanke og sandsække kan yde god beskyttelse.

Stil ikke ting på gulvet i kælderen

Masser af regn på kort tid er nogle gange ensbetydende med et regulært skybrud. Du har sikkert set billederne i nyhederne, hvor vandet er sivet ind i kældre eller over dørtrin på lavtliggende huse.

Undgå først og fremmest at stille værdifulde ting i din kælder. Har du kælder, er kælderen det første sted, vandet søger hen. Enten op af et gulvafløb eller ind af vinduer, der flugter med jordoverfladen. Stil derfor ikke ting på gulvet i kælderen, men sæt dem i stedet på hylder på en reol.

  • Luk vinduer og døre. Den første og simple regel. Døre og vinduer, der lukker tæt, er den første beskyttelse, når vandmasserne raser.
  • Luk udluftningsspjæld. Kan regnen ikke komme væk, søger det efter alle »åbne muligheder«. Sørg derfor for, at du ikke har åbne udluftningsspjæld i vægge og sokkel, når der er varslet meget regn.
  • Tjek afløb og tagrender. Rens tagrenderne jævnligt – og mindst efter løvfald. Stoppede tagrender og brønde gør det svært for vandet at slippe væk.
  • Fliser – ikke gulvtæpper. Har du kælder, så undgå gulvtæpper, korkbelægning og andre materialer, der ikke kan tåle meget vand. Læg fliser på gulvet i kælderen. De tager ikke skade og er nemme at rengøre, hvis skaden sker.
  • Reoler bør være af stål. Så kan du spule og rengøre dem, hvis du har været udsat for oversvømmelse.
  • Sørg for at terrænet skråner væk fra dit hus. Huset bør som udgangspunkt ligger højest på din grund. Skråner haven mod huset, så løber vandet mod huset i stedet for væk fra huset, hvis det regner meget. Læg eventuelt en rist, der er forbundet med kloaknettet, tæt ved huset.
  • Læg ikke for mange fliser i haven. Lægger du fliser i indkørslen og i haven, forhindrer du vandet i at søge ned i jorden. Selvfølgelig skal der være plads til indkørsel og terrasse – men jo flere blomsterbede og jo større græsplæne, jo bedre afledning af vandet.
  • Sandsække. Køb sandsække og læg dem der, hvor vandet trænger ind. Har du ikke monteret højvandslukke på gulvafløbet i kælderen, så læg en plasticpose over afløbet og læg sandsække på. Det beskytter mod opstigende vand fra afløb.
  • Gem en pose med tøj i toilettet. Ligger dit hus lavt, og er du i fare for, at vand vil stige op gennem toilettet, så tag en pose og put tøj i. Sæt den fast i vandlåsen i toilettet. Læg sandsække på. Det kan måske forhindre opstigende kloakvand.

Kilde: Klimatilpasning.dk m.fl.

Se, hvad vi ellers skriver om: #bolig, #hus, #vejr og #regnvejr