Sådan kan du brevstemme til kommunalvalget og regionsrådsvalget i 2017

Brevstemmer er ikke kun for danskere bosat i udlandet og søens folk. Alle, der kan stemme til kommunalvalget og regionsrådsvalget i november 2017, har mulighed for at brevstemme på forhånd.

Brevstemmer er ikke kun for danskere bosat i udlandet og søens folk. Alle, der kan stemme til kommunalvalget og regionsrådsvalget i november 2017, har mulighed for at brevstemme på forhånd. 

Stemmeboksen er åben fra 10. oktober til 17. november

21. november skal danskerne stemme til kommunalvalget og valget til regionsrådet. Hovedparten af danskerne afgiver deres stemme på selve valgdagen, men valgloven giver mulighed for, at man kan afgive sin stemme som brevstemme allerede 3 uger, før valget bliver afholdt.

Hvem kan brevstemme?

Brevafstemning er ikke forbeholdt danskere i udlandet eller danskere, som arbejder på skibe og boreplatforme. Alle, der har ret til at stemme til kommunalvalget eller regionsrådsvalget, har mulighed for at afgive deres brevstemme på forhånd, og man skal ikke have en særlig grund eller kunne dokumentere, at man ikke er hjemme på valgdagen.

Hvor kan man brevstemme?

Er man bosat i Danmark, kan man stemme på alle folkeregistre eller borgerservicecentre i hele landet. Altså: Bor du normalt i Hobro, kan du sagtens afgive din stemme til valget,  selvom du befinder dig i København. Din stemme bliver så sendt til din hjemkommune. 
 
Tjek iden kommune, du ønsker at afgive din stemme i, hvor og hvornår der er åbent på deres brevafstemningssteder. Det er vigtigt at understrege, at stemmerne tæller i den kommune, hvor du har folkeregisteradresse. Så: Selvom du bor i Hobro, men stemmer i København, tæller din stemme altså ved valget i Hobro og ikke i København. 
 
Følgende steder kan du brevstemme:

  • ved et hvilket som helst folkeregister/borgerservice¬center i landet
  • på sygehuse. Tjek kommunernes sider om brevafstemning for det præcise sted og tidspunkt
  • i pleje- og ældreboliger, kvindekrisecentre, og boformer for voksne anbragt i henhold til loven om social service og boliglovgivningen
  • kriminalforsorgens arresthuse og anstalter, hvis du er indsat
  • i dit eget hjem efter ansøgning, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet. 
  • på danske havanlæg på dansk område.  Altså på boreplatformene

Skal du stemme hjemme, skal du søge om at få lov senest 12 dage før valgets afholdelse. Falder fristen på en lørdag eller søndag, skubbes fristen for ansøgningen til næstkommende hverdag. 
 
Læs reglerne for brevafstemning, hvis du er i udlandet hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Hvordan brevstemmer man?

Når du skal brevstemme, behøver du ikke at vente på dit valgkort. Du kan møde op på et folkeregister eller et borgerservicecenter – og du skal medbringe dit sygesikringsbevis og billedlegitimation.
 
I den første tid efter udskrivelsen af et valg er listerne over kandidater til valget endnu ikke færdige. Vil du derfor stemme personligt, kan du ikke være sikker på, at din kandidat er godkendt til at stille op – og du risikerer derfor, at din stemme er ugyldig.
 
Du får udleveret et stykke papir, hvorpå du skal skrive kandidatnavnet og partinavnet, hvis du vil stemme personligt eller partinavnet og/eller partiets bogstav.

Partiet skal være stillet op i den storkreds, du tilhører.

Selve listen over kandidaterne til valget er først klar cirka 10 dage før valgdatoen. Først på den dag kan du være sikker på, hvilke kandidater, der opstiller i hvilke kredse.
 
Du skal udfylde/afkrydse stemmesedlen, uden at andre kan se, hvad du har stemt, og lægge den i den lille farvede konvolut. Herefter skal du udfylde følgebrevet og underskrive det, mens stemmemodtageren ser på. En stemmemodtager er i princippet den tilforordnede, når du stemmer - og er typisk ansat ved kommunen. 
 
Stemmemodtageren skal herefter attestere følgebrevet, hvorved stemmemodtageren skriver under på, at alt er gået rigtigt til.
 
Konvolutten samt følgebrev lægges i yderkuverten, der sendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten. På yderkuverten angives dit navn, fødselsdato og bopæl.

Hvornår er sidste frist for at brevstemme?

Muligheden for at brevstemme lukker nogle dage før den officielle afstemningsdag. Ved valget til kommuner og regioner er sidste dag for brevstemmer 17. november 2017. 
 
Denne artikel er opdateret med datoer og regler for afstemningerne til kommunalvalget og regionsrådsvalget i 2017.  
 
 

Se, hvad vi ellers skriver om: #gode råd