Sådan bliver du skilt - processen trin for trin

Smækken med døren eller et kast med vielsesringen er ikke helt nok til, at du slipper af med din ægtefælle. Samvirke giver dig her et overblik over, hvordan du reelt bliver skilt.

At blive skilt er ikke noget man klarer på 5 minutter - det tager minimum et halvt år med separation og bodeling. Et halvt år som man også kunne bruge til at tænke sig om, arbejde på problemerne eller til at finde en fair og fornuftig løsning på den nye situation.

Søg her

Separation og skilsmisse skal du søge om hos statsforvaltningen – find din afdeling her. Det koster 500 kroner at få din sag behandlet.

Enighed er let

Er I enige om at blive skilt, kan skilsmissen bevilliges efter et halvt års separation. Det er klart lettest at blive skilt, hvis man er enige om, at det er det, man skal. Det halve års separation er der ingen juridiske grunde til. Man kunne mistænke reglen for at være til for at få parterne til at tænke sig ekstra godt om.

Uenighed er besværligt

Er I ikke enige om at skilles, skal I være separeret i et år, før Statsforvaltningen kan bevilge skilsmissen. Er I ikke enige om bodeling eller andre vilkår omkring jeres skilsmisse, fastsætter en domstol disse. Selvom I er enige om fordelingen, kan Statsforvaltningen sende en skilsmissesag i retten, hvis fordelingen virker mistænkelige. I skal selv betale for sagens omkostninger, men ikke for retsafgift.

Skilsmisse uden separation

I kan kun blive skilt øjeblikkeligt og uden separationsperiode, hvis:

  • hvis I har levet hver for sig på grund af uoverensstemmelser i mindst to år.
  • hvis en af jer inden for de sidste to år har været utro, og dette ikke var aftalt eller er blevet tilgivet. Søg senest skilsmisse seks måneder efter opdagelse af utroskaben.
  • hvis din ægtefælle har begået vold af grovere karakter mod dig eller dine børn. Søg senest skilsmisse et år efter opdagelse af volden.
  • hvis din ægtefælle ulovligt har taget dine børn med til udlandet eller tilbageholder børnene i udlandet.
  • hvis din ægtefælde har giftet sig med en anden.

Pas på børnene

Hvis I har børn samme, skal I finde ud af, hvor de skal bo. Juraen omkring samvær og ansvarsfordeling er et helt kapitel for sig – læs mere her.
Den ægtefælle, der ikke har barnet/børnene boende, betaler normalt et børnebidrag til den forælder, der har barnet/børnene. Læs mere om reglerne for børnebidrag her.
Kan I ikke blive enige om, hvor barnet eller børnene skal bo, så læs mere her.

Bodeling i grove træk

Normalt deles den fælles formue lige over, med mindre I har været gift under 5 år og ikke har haft fællesøkonomi.
Har I lavet en ægtepagt om særeje på visse værdier, deles disse værdier ikke. Jeres fælles gæld deles også. Individuel gæld, f.eks. fra før ægteskabets indgåelse, deles ikke.Pensioner er særeje og bevares individuelt af den, der har tegnet den. Er I uenige om bodelingen, kan I lade skifteretten afgøre sagen, efter I er blevet skilt eller separeret.

Akut boligmangel

Mangler du akut et sted at bo, kan du kontakte Forælderfonden eller din kommune.
Lovgivning & paragraffer
Yderligere information om lovgivning og regler finder du hos Statsforvaltningen, Familiestyrelsen eller hos Justitsministeriet, der fastsætter lovgivningen på området.

Bemærk: Ovenstående er ikke de fuldstændige regler omkring skilsmisse og separation, men en brugervenlig gennemgang, tiltænkt som et overblik.

Se, hvad vi ellers skriver om: #økonomi, #lovgivning og #skilsmisse