Sådan aftaler I ferie efter skilsmissen

Vælger man at blive skilt, er der flere ting, man bør aftale, inden man går fra hinanden, hvis man har et barn sammen. Det gælder blandt andet fordelingen af barnets ferie fra år til år. Kan man ikke blive enige, kan Statsforvaltningen i sidste ende træffe en afgørelse. Advokat Rikke Frødstrup kommer her med nogle råd til, hvordan man kan tackle feriefordelingen i en skilsmisse.

Et barn skal generelt holdes så meget uden for diskussionen og aftalen om ferie, som muligt.

Aftal ferien med din partner, inden I går fra hinanden

I Danmark er der ikke fastsat nogen standardprocedure for fordelingen af et barns ferie mellem skilte forældre. Det er som udgangspunkt noget, man som forældre aftaler imellem sig. Det sker gerne i forbindelse med en samværsaftale, som er en underskrevet aftale mellem forældrene, der fastslår hvor børnenes faste bopæl er, og om hvor ofte og i hvor lang tid den forælder, som ikke har barnet boende til daglig, har ret til samvær med sit barn. 

”Det, vi normalt anbefaler, er, at man i sin samværsaftale beslutter, enten hvordan ferien skal ligge, eller aftaler, at man skiftes til at bestemme, hvilke uger man har. Så mor bestemmer, hvornår ferieugerne skal ligge det ene år, og det næste år er det så far, der bestemmer. Det er meget almindeligt, at man gør det på den måde,” siger Rikke Frødstrup. 

Statsforvaltningen kan hjælpe med feriefordelingen

Hvis forældrene ikke kan blive enige om både samvær og feriesamvær af en eller flere årsager, kan begge parter vælge at bede Statsforvaltningen om rådgivning og hjælp til at fordele ferien mellem forældrene.

”Med hensyn til ferie kommer statsforvaltningen så med nogle løsningsorienterede forslag. Her handler det om at mindske konflikterne mest muligt mellem forældrene, og der vil en god løsning være, at man skiftes til at vælge ugerne fra år til år. Men hvis man ikke kan blive enige, så kan statsforvaltningen træffe en afgørelse om, hvordan ferien skal fordeles,” siger Rikke Frødstrup.

Er det i sidste ende Statsforvaltningen, der ender med at træffe en afgørelse, sker det på baggrund af en samlet vurdering, som inkluderer barnets meninger og ønsker, og hvor også forholdene i forældrenes liv spiller ind. For eksempel kan en forælders job også være afgørende for feriefordelingen.

Barnet skal inddrages i begrænset omfang

Et barn skal generelt holdes så meget uden for diskussionen og aftalen om ferie som muligt. Så vidt det er muligt, skal et barn slet ikke blandes ind i aftalen, men er det sådan, at forældrene ikke kan blive enige, og de skal have Statsforvaltningen til at træffe en afgørelse om både feriesamvær, men også almindeligt samvær, så skal barnets perspektiv inddrages.  

”Barnet bliver enten hørt direkte, eller Statsforvaltningen kan vælge at indhente udtalelser fra fagfolk i for eksempel vuggestue eller børnehave, altså institutioner, eller hos lægen, hvis man har et barn, der er sygt. På den måde kan man få belyst barnets perspektiv i sagen, altså barnets ønske og holdning til ferie med forældrene,” siger Rikke Frødstrup. 

Rikke Frødstrup er advokat hos Advodan. Hun arbejder mest med familieret og har et omfattende kendskab til skilsmisser, bodelinger og forældremyndighedssager.

Se, hvad vi ellers skriver om: #børn, #skilsmisse og #ferie