Ny app holder styr på hashforbruget

Hvis man har en fornemmelse af, at ens hashforbrug måske går den skæve vej, er der nu hjælp til selvhjælp på vej.

Hvis man ryger et par gange om ugen, vil man være konstant påvirket.

Om hash, dens virkning

Hvad er forskellen på hash, pot og skunk?

Hash fremstilles ved, at plantens harpiks blandes med de tørrede topskud og presses sammen til hårde plader. En plade hash kan ligne en plade chokolade, men har en meget stærk og karakteristisk duft, der minder lidt om tørrede krydderurter.

Pot er tørrede topskud, som smuldres eller hakkes fint.

Skunk er planteforædlet hamp, som er dyrket på en måde, hvor plantens lystilførsel manipuleres kunstigt. Det giver et højere indhold af THC, som er det samme psykoaktive stof, der findes i de forskellige varianter, hash, pot og skunk, og alle tre varianter er lige skadelige.

Almindeligvis betragtes pot som det svageste og skunk som det stærkeste – men indholdet af THC kan variere meget i de forskellige produkter – så helt sikker kan man aldrig være.

Sådan virker THC

THC ophobes i kroppen. THC er fedtopløseligt, så det let opløser sig i kroppens fedtvæv, hvorfra det udskilles. Det binder sig især til fedtvævet i hjerte, lunger, milt, testikler og moderkage. I hjernen findes receptorer, der er specielt modtagelige for THC. Koncentrationen af disse såkaldte ‘cannabisreceptorer’ er højest i de områder af hjernen, der styrer vores følelsesliv, hukommelse og bevægelser.

Sådan reagerer den uerfarne hashryger

Ofte ryger unge i smug, så derfor vil forældrene typisk ikke opleve dem i påvirket tilstand. Men hvis de gør, vil symptomer typisk være:

• røde øjne

• snøvlende tale

• sløvhed i bevægelserne

• selvcentreret

• fnisende og lettere euforisk – såfremt den unge er i trygge rammer

• først udadvendt, senere indadvendt

Sådan reagerer den erfarne hashryger

Hos den erfarne ryger udvikles der tolerance i nogen grad, og der skal typisk mere til, før de fysiske tegn viser sig. Men efter længere tids vedvarende forbrug sker der andre forandringer.

Som forældre skal man være opmærksom på, om de unge:

• skifter tøjstil 

• får nye venner

• ændrer humør/sind/type

• går fra at være fysisk aktiv til sløv, eller går fra at være lad til at være opfarende

• isolerer sig med andre hashrygende unge eller med computerspil/videofilm

• begynder at stjæle. Det er et helt alvorligt tegn, hvis der begynder at forsvinde ting, der kan omsættes til penge - først fra den unges eget værelse, senere fra andre familiemedlemmer. Sker det, kan det skyldes, at den unge eksperimenterer med sin livsstil og hormonerne farer rundt, men det kan også skyldes, at den unge er begyndt at eksperimentere med ulovlige stoffer.

»Vi gør det ubevidst. Vi lyver ikke, men tror bare, at det er virkeligheden. Det gælder også, når man spørger til unge og deres hashforbrug,« fortæller Flemming W. Licht fra Helsingør Rusmiddelcenter, der står bag den nye app HashTrack, hvor unge kan føre statistik med deres forbrug.

»Det kan være, at nogle unge vil svare, at de kun ryger hash i weekenden, men hvis weekenden allerede starter om torsdagen, er det jo ikke hele sandheden. Og hvis man ryger et par gange om ugen, vil man være konstant påvirket. Man vil måske ikke være skæv, men generelt sløvere og langsommere opfattende i en indlæringssituation,« fortæller han.

Hvis du snyder, snyder du kun sig selv

Systemet bygger på frivillighed og ærlighed, som er en forudsætning for at komme ud af et eventuelt misbrug.

»Hvis man er lidt bekymret over for sit forbrug og derfor tilmelder sig, er man meget mere positiv over for forandring, end hvis man blev presset til det. Og hvis vi skal have de unge til at ændre vaner, er det en forudsætning, at de selv er med på at lave om på tingene. Ellers sker det ikke,« siger Flemming W. Licht.

Helsingør Rusmiddelcenter har udviklet et administrationssystem, hvor medarbejdere på centeret kan holde øje med de data, de unge oplyser – hvis de unge vel at mærke giver lov til det.

»På den måde kan appen fungere som en genvej til professionel hjælp for de unge, der gerne vil ud af et eventuelt misbrug,« fortæller han. 

Appen kan bruges over hele landet

Et par hundrede unge i Helsingør Kommune har allerede downloadet appen.

»Vi kan selvfølgelig kun hjælpe de unge, der bor her i kommunen, men man kan sagtens downloade appen i for eksempel Odense og bagefter kontakte Odense Rusmiddelcenter, hvis man er lidt bekymret over sit forbrug. Så på den måde virker appen i princippet i hele landet,« siger Flemming W. Licht.

Appen kan også bruges i familien, hvis du som forælder er bekymret over dit barns hashforbrug.

»Men for at appen skal virke, er det er vigtigt, at den unge også synes, at det er en god idé, for ellers kan de jo bare nøjes med at indtaste hver anden gang, og så kan resultatet ikke bruges til noget. Det er den indre bevidsthed og lysten til at lave noget om, der er vigtig,« siger han.

Læs mere på www.hashtrack.dk 

#TRACK (symbolet # hedder ’hash’ på engelsk) er udviklet for og i samarbejde med Helsingung med assistance fra virksomheden Vestnet, Syddansk Universitet og innovationsnetværket InfinIT.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Flemming W. Licht

Se, hvad vi ellers skriver om: #sundhed og #kroppen