Får landmænd dårlig sædkvalitet af at sprøjte med gift?

Nogle undersøgelser finder frem til, at økologiske landmænd har bedre sædkvalitet end ikke-økologer. Andre undersøgelser konkluderer, at der ikke er forskel på landmændenes fertilitet.

Om pesticider påvirker vores sundhed er en årelang diskussion

Sprøjtegift viste påvirkning af sædkvalitet

Er du kvinde med et biologisk ur, der tikker, og har du en landmand i kikkerten, kan det jo være rart at vide, om han skyder med skarpt eller ej.

I 1999 fandt en gruppe hollandske forskere frem til, at der var en sammenhæng mellem mænds evne til at formere sig og deres berøring med sprøjtegift. Hollænderne så på, hvor stor succes 836 par havde med at få børn via reagensglasmetoden i en periode over en del år.

De gartnere og landmænd i undersøgelsen, der brugte pesticider i deres arbejde, skød i højere grad med løst krudt end de andre mænd, der deltog.

Danske forskere fandt ikke dårligere sæd

Den giftsprøjtende landmand havde altså en ringere evne til at bringe afkom til verden. Men en dansk undersøgelse kom til et andet resultat.  Her viste der sig ingen forskel i frugtbarhed mellem økologiske landmænd og landmænd, der bruger giftsprøjten flittigt. 256 landmænd – heraf 85 økologiske – leverede sædprøver. 

De danske forskere kritiserede i sin tid den hollandske undersøgelse for at konkludere på et for smalt grundlag. Det var kun 16 mænd, som oplyste, at de havde været i kontakt med sprøjtegift, som viste sig at have ringere sædkvalitet. 

Samtidig pegede de på, at mændenes manglende forplantningsevne lige så vel kunne skyldes tilfældigheder eller andre faktorer.  

Hvad er pesticider?

 

  • Pesticider er beskyttelsesmidler til planter mod skadelige organismer som ukrudt, bakterier, svamp, orme og insekter
  • Nogle pesticider menes at udgøre en potentiel sundhedsrisiko for mennesker.
  • I Danmark må der kun sprøjtes med pesticider, som er godkendt af Miljøstyrelsen.

 

Noget kunne tyde på, at metoderne til at måle, om pesticider påvirker sæden, er for upræcise. Derfor har et hold forskere fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet for nylig startet et treårigt projekt, der skal finde et mere klart svar på spørgsmålet.  

Musesæd skål gåes efter i sømmene

Forskerne vil udføre forsøg med mus, som behandles med pesticider, der mistænkes for at sætte en stopper for spirende sædceller. Det er dog værd at bemærke, at menneskers evne til forplantning er langt mere følsom end dyrs. 

Det ville lette forskningen på området, hvis det var muligt at sprøjte pesticider ind i kroppen på en række testpersoner, men det er naturligvis ikke muligt rent etisk. 

Om et par år kan det være, at de små mus har gjort os klogere på spørgsmålet. Indtil da vil det nok være unfair alene at frasortere den giftsprøjtende landmand som mulig partner på grund af mistanke om dårlige avlsevner.

Se, hvad vi ellers skriver om: #sundhed, #økologi, #børn, #myte og #gift